Allt mindre rasism och allt mindre intolerans

Så ser det ut bland svenska ungdomar. I samhället minskar rasismen, främlingsfientligheten och intoleransen. Detta trots en tillväxt när det gäller stödet till rasistiska partier. Det är vad den årliga SOM-undersökningen om svenskarnas attityder visar och det är vad andra undersökningar också visat.

Att det är likadant bland ungdomar visar en undersökning från Forum för Levande Historia, med namnet Tid för tolerans. Intoleransen, främlingsfientligheten och rasismen minskar även bland ungdomar. Men hur det ser ut varierar med klass, kön, etnicitet och en del andra faktorer. Pojkar är mer intoleranta än flickor, elever med föräldrar som har lägre utbildning är mer intoleranta, kristna är mer intoleranta mot muslimer, barn till invandrare eller invandrare mer intoleranta mot romer, elever med svensk bakgrund och bägge föräldrarna födda i Sverige är mer intoleranta mot invandrare och muslimer. De är också minst förstående för religion överhuvudtaget. Politiskt intresse och positiv attityd till demokratin ger mindre intolerans.

Intolerans mot invandrare generellt är väldigt klassbundet. Arbetarklassbarn, eller rättare sagt elever som utbildar sig till arbetaryrken är betydligt mer intoleranta än andra elever. Dessutom är det en mycket stor skillnad mellan Skåne och resten av Sverige. Skånska ungdomar är mycket mer intoleranta än ungdomar i andra delar av Sverige. Undantaget är Malmö där intoleransen är mindre än i Sverige som helhet.

Svenska ungdomar är i jämförelse med ungdomar i andra länder mindre intoleranta. Sverige sticker ut med en markant lägre andel intoleranta även i jämförelse med de andra nordiska länderna.

Sverige blir med andra ord ett allt mindre intolerant land. Ett land där ungdomar och all andra blir allt mindre intoleranta. Det gäller i förhållande till alla grupper som undersökningen mätt intolerans för. Att Skåne är mer intolerant än resten av Sverige konstateras också liksom att klass och kön tycks vara de viktigaste faktorerna vad det gäller intolerans.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements