Avregleringar dödar

Två personer på ett bygge i Stockholm dödades igår. De arbetade utan svenska kollektivavtal och på en inhyrd firma. Kontrollen av bygget var i princip obefintlig och även om beställaren Fortum hävdar att alla säkerhetsföreskrifter följts finns det ingen som kan kontrollera eller backa upp deras påstående. Dödsfallen är resultatet av att för många firmor arbetar samtidigt på en arbetsplats utan att någon vet vem som är ansvarig för skyddsfrågor och kontroll. Byggnads menar att beställaren Fortum bär ansvar för dödsfallen genom att arbetsplatsen var dåligt organiserad och genom att de anlitar företag som inte har kollektivavtal.

– Det är ett oerhört sorgligt besked att få. Naturligtvis går mina tankar först och främst till de anhöriga som idag får besked om att deras nära och kära har omkommit på jobbet. Det är fullständigt oacceptabelt att man ska behöva riskera livet på sin arbetsplats, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

– Det är för tidigt att säga vad som är orsaken till olyckan och vi måste låta polisutredningen få ha sin gång. Däremot faller ett stort ansvar på beställaren, som i detta fall är Fortum. Vad vi kan se så saknar huvudentreprenören Andritz kollektivavtal med svenskt fackförbund. I våra kollektivavtal är arbetsmiljöfrågorna reglerade genom en tydlig skyddsorganisation med bl.a. skyddsombud och skyddsronder. Vår erfarenhet är att på arbetsplatser där det saknas kollektivavtal är arbetsmiljön inte prioriterad med fler olyckor som följd, fortsätter Johan Lindholm.

– Nu måste våra ansvariga politiker ta sitt ansvar. Regeringen har sagt att man vill ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken och man har bjudit in parterna till samråd. Detta arbete kan inte vänta. Vi behöver politiska initiativ nu. Jag är beredd att sätta mig ner med arbetsmarknadsministern omedelbart så att vi får en arbetsmiljö där alla kan känna sig säkra. Vi måste gå från ord till handling, avslutar Johan Lindholm.

Det behövs uppenbarligen krav på att alla arbetsplatser i Sverige och de företag som anlitas av beställare i Sverige ska omfattas av kollektivavtal. Ett fackligt veto mot anlitande av bemanningsföretag och underentreprenörer behövs också för att komma åt den aktuella problematiken. För det är uppenbart att avreglering dödar.

Just i byggbranschen kommer det dock att bli lite bättre nästa år när det gäller samordningen av skyddet på arbetsplatserna. Byggnads har nämligen i senaste avtalsrörelsen lyckats få till ett huvudentreprenörsansvar i kollektivavtalet med Sveriges Byggindustrier. Det innebär att från den 1 januari 2015 måste huvudentreprenörer se till att alla underentreprenörer sköter sig och håller avtal och villkor.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements