Att använda kriminella som personal på fritidsgårdar är uppenbart olämpligt

Redan när Tensta byggdes var det problem. Sociala problem, isolering, inget att göra, ingen service. Felaktigt planerat. Felaktig planering. Det framgår klart utifrån TV-programmet ”Bränn en bil – få ett jobb”. Problemen förvärrades med tiden och mycket värre blev det när lkmmuen började anställa kriminella och tidigare kriminella på fritidsgården som fick namnet Blå huset och i grupper som patrullerade gatorna. Grupper som fick namnet Trygg i Tensta.

Det är ett helt orimligt förfarande, det är helt olämpligt att anställa kriminella som fritidsledare och trygghetsvakter. På samma sätt har det många gånger senare blivit när grupper som Lugna Gatan anlitats för liknande verksamheter. I själva verket brukar den här typen av verksamheter leda till ökade problem och inga lösningar. Det blir svårare för ungdomar att lämna att lämna kriminella miljöer. I just Tensta fick det rejält allvarliga konsekvenser som fortfarande har betydelse för mycket av det som fortfarande händer i stadsdelen.

Det som kommunen gjorde för att komma till rätta med problemen blev ett sätt att permanenta kriminellas inflytande över stadsdelen. Samhällets passivitet i andra frågor som hyror, service osv har förvärrat problemen, gett de kriminella makt. Samhällets passivitet vad det gäller de kriminella gängen har ökat problemen och klyftorna mellan invånarna i Tensta och makten.

Unga kriminella ska naturligtvis erbjudas hjälp för att ta sig bort från dåliga miljöer och kriminella gäng. Men äldre kriminella är inte de bästa att vara ledare i sådant arbete. Äldre kriminella ska inte arbeta med Trygghetsprojekt. Äldre kriminella ska inte arbeta som fritidsledare.

Samtidigt ska all ha klart för sig att de flesta som begår brott som unga inte blir kriminella som vuxna och en del av dem kan kanske långt senare bli bra socialarbetare och fritidsledare i den förort där de växt upp. men de ska inte få anställning på grund av att de är därifrån, på grund av att de varit kriminella eller något liknande.

Men det finns självklart också reella problem som orsakar missnöje:

För ska man förstå explosiviteten måste man först se det vardagliga systemvåld som invånarna utsätts för. Arbetslöshet, usla bostäder, diskriminering, polistrakasserier.

Då blir det också tydligt hur socialarbetare, polis och stadsdelsnämndspolitiker är fast i en situation de inte kan lösa själva. Att det knappast blir bättre av att de anställer brottslingar som ungdomsledare, är en annan sak.

Vissa problem är det ändå med folks inställning i Tensta. Jag bor i en helt annan typ av område. Polisen kommer inte hit heller. När det varit inbrott kommer de kanske aldrig, ibland nästa dag. En gång kom de efter en timme. En sönderslagen bil på gatan medför ingen polis alls osv. Det är inte bara så att en del myndigheter skiter i folk i Tensta. En del myndigheter skiter i allt folk. Alltför ofta.

Intressant?
Media: DN, AB, EX, HD,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements