Svensk spelpolitik i obalans

Den svenska spelpolitiken motverkar sitt syfte menar Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) som igår presenterade rapporten En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden för Finansdepartementet.

Den svenska spelmarknaden är i dag strikt reglerad med exklusiva tillstånd för vissa aktörer. Överskottet från spelverksamheten ska komma allmänheten till godo. Samtidigt ökar spelandet över internet via utländska bolag utom räckhåll för det svenska regelverket.

En konsekvens av utvecklingen är tydligt försämrade möjligheter för svenska myndigheter att främja ett sunt spelande och fördela överskottet till allmänheten.

I rapporten analyseras den svenska spelregleringen och marknadens framtida utveckling. Den centrala slutsatsen är att regleringen måste reformeras.

I rapporten föreslås bl.a. att:

  • Nuvarande pris- och spelformsreglering ska avskaffas så att svenska spelbolag kan konkurrera på samma villkor som internationella.
  • Ett licenssystem ska införas för internationella spelbolag med skyldigheter att betala skatt, ta spelansvar och följa svenska marknadsföringsregler.

Åtgärderna bedöms väsentligen förbättra förutsättningarna för proaktivt arbete med bl.a. konsumentskydd, spelansvar och marknadsföringsregler. Samtidigt säkerställs de statliga intäkterna och möjligheterna att omfördela överskottet till allmänheten.

Svensson/ESO

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • super_leggera

    Du sköna nya värld. Spel är nollsummespel som omfördelar pengar till miljardärer från människor utan annat hopp om inkomst än extremt osannolik spelvinst. Den ende vinnaren utom skyltfönstervinnaren som ska locka kunder är den som anordnar spelet. Ska vi ställa oss på svenska spelutvecklares sida i deras kamp för enorma utlandsvinster, eller ska spelöverskott hamna i statskassan?