Den militariserade polisen

Svenska polisen är i jämförelse med många andra poliskårer i Europa tungt beväpnad. MP-5, ofta kallade k-pistar är standardvapen hos de svenska insatsenheterna, dvs piketen (som skapades redan 1887) och Nationella Insatsstyrkan. Det är alltså fel att säga, som ETC gör, att den svenska polisen fått tyngre beväpning under senare år.

När det gäller SPT som Stefan Holgersson pratar om i ETC-artikeln, så har det inte alls handlat om att det ska vara hårdare tag. Han har fel, SPT har handlat om dialog och förhandling i första hand. Hästar och hundra ingick inte från början i SPT, men Malmöpolisen och Stockholmspolisen ville använda hästar och har därför infört det i sin version av SPT. En version som är mycket mer aggressiv än det som tillämpas i Göteborg. I Göteborg som är den polisorganisation som utvecklat SPT-konceptet och där det använts längst finns inga hundar och hästar med i konceptet. Egentligen är Göteborg den enda ort där polisen med framgång använt en ny taktik mot folkmassor och vi har inte på något sätt sett en militarisering av polisen. ETC:s och Holgerssons beskrivning av SPT-taktiken är med andra ord direkt felaktig på många punkter. Det är svårt att begripa hur Holgersson, som är polis, kan ha fel på en del grundläggande punkter. I all fall vad det gäller ursprungliga SPT och hur det därmed tillämpas i Göteborg.

Tung beväpning har alltid funnits och Nationella Insatsstyrkan har funnits sen långt innan kravallerna i Göteborg 2001. Den skapades redan 1991. De användes i Göteborg år 2001 gången mot oss som övernattade i Schillerska gymnasiet. Ur min synpunkt militariserades den svenska polisen för sådär 15-20 år sen då äldre vapen ersattes med modernare vapen. Svensk polis var dock även innan det mycket tyngre beväpnade än exempelvis brittsik, norsk och dansk polis. Den modernare k-pisten MP-5 började användas redan på 1970-talet. Polisens militarisering och tyngre beväpning är alltså inte direkt nåt nytt. Polisen, dvs Nationella Insatsstyrkan, tränar dessutom redan idag ihop med militären och har så gjort länge. Det är inte nåt som är planerat för framtiden utan det fisnn redan.

Det är ett faktum att en militarisering av den svenska polisen skett, framförallt under perioden från 1970-talets mitt till 1990-talets mitt, samtidigt som svensk polis alltid hört till de mer militariserade i Europa. Ursprunget till svensk polis är ju trots allt delvis den militariserade svenska staten med indelningsverket. När indelningsverket avskaffades under 1800-talet fick många av de som då var indelta soldater bli fjärdingsmän och därmed senare poliser. I städerna fanns dock en annan sorts polis dock redan innan dess. En annan anledning kan vara just det faktum att Sverige haft en lag mot att använda militärer mot människor inom landets gränser sen Ådalen-händelserna 1931. Detta ledde också till skapandet av Statspolisen år 1933. En poliskår som var tyngre beväpnad än de tidigare lokala poliskårerna i Sverige. De flesta länder har inte haft någon sådan lagstiftning. Sverige har det heller inte längre. Den lagen avskaffades några år efter kravallerna i Göteborg 2001. Alla former av polisverksamhet förstatligades 1965.

Hela tiden tycks dock polisen i Göteborg ha hört till de minsta militariserade och med en del oväntade demokratiska funktionssätt. Exempelvis ska poliser i Göteborg har röstat om vilka som skulle bli befäl på den tiden då vi ännu inte hade statlig polis. Detta enligt en muntlig information. Hur omfattande sådant var och om det verkligen var så i nån större omfattningen har jag i detta nu inte kunnat få nån klarhet i. Men det måste finnas nån förklaring till den skillnad som finns mellan polisen i Göteborg och andra polismyndigheter/kårer i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

PS. Värt att notera är att det i många länder finns två eller fler poliskårer. En av dessa är nästan alltid militärt organiserad och beväpnad. I Frankrike gäller det gendarmeriet och Italien carabinieri, för att nämna två sådana poliskårer.

Advertisements