Om en ska skriva om fiske kanske det är bra att ha kontakt med kunnigt folk

På min fiskeriblogg Njord har jag skrivit ett antal inlägg som är ett svar på några artiklar i tidningen ETC. Artiklar som innehåller flera direkt sakfel, missuppfattningar och propaganda utan underlag i verkligheten. Det märkliga är att det mesta av detta hade kunnat undvikas om tidningen kontaktat mig.

Jag är Sveriges ledande journalist när det gäller yrkesfiske och har extrema detaljkunskaper när det gäller överförbara fiskerättigheter, kvoter, pelagiskt fiske och räkfiske. Vid sidan av de som har egna intressen i fisket och fiskeribranschen och dagligen är verksamma i och kring fisket på något sätt finns det sannolikt ingen som har bättre kunskaper om yrkesfiske än vad jag har. Dessutom är jag ledarskribent i ETC Göteborg och en välkänd person inom den svenska vänstern såväl som inom fiskerinäringen. En av de som skrivit en artikel om fisket känner mig dessutom personligen. Det är alltså direkt märkligt att jag inte kontaktats av ETC inför artikelserien om fisket.

Sakfrågorna behandlar jag i inläggen på min fiskeriblogg, men jag ska här skriva om forskare som inte bara är forskare utan parter i målet, som i princip är osams med alla andra fiskeriforskare. Forskare som väljer och vrakar med fakta och som inte bryr sig om det som inte talar för deras uppfattning. Jag kommer också att svara i sakfrågorna i ett debattinlägg i ETC då de sent omsider ändå kontaktat mig, men ärligt sagt är det lite konstigt att behöva ta upp rena sakfel i en debattartikel.

Den viktigare artikeln i ETC har skrivits av två personer som kallas forskare. I det ena fallet, Filippa Säwe, så har hon varit och fortfarande är forskare. Men hon är inte bara forskare utan också företrädare för en Öresundsfiskarna, en grupp av fiskare med som självklart har egna ekonomiska intressen i fiskeribranschen. Detta är med säkerhet något som också påverkar hennes inställning i fiskerifrågorna. Hon är alltså inte på något sätt en oberoende forskare. Den andre forskaren är hennes kollega Johan Hultman som dock inte verkar sitta på flera stolar samtidigt.

I ETC klagar Säwe och Hultman på att när de skrev en debattartikel i DN så fick de egentligen inga svar. Fisket berör på sin höjd 5 000 personer i Sverige. 3 000 av dessa finns sannolikt på Västkusten. De flesta som är intresserade av fiske och att diskutera fiske läser inte DN. Vill någon diskutera fiske kanske inte DN är det bästa stället att göra det. ETC som de nu skrivit i har sannolikt fler läsare på Västkusten än vad DN har. De klagar också på att de bara fick ett svar. Det svaret kom från några andra forskare och fokuserade på att Säwe och Hultman inte tog hänsyn till den forskning som finns och presenterade felaktiga uppgifter. Men de fick inte bara ett svar.

De fick också ett svar från mig på min fiskeriblogg, som skrevs helt oberoende av de forskare som svarade i DN. Däremot var budskapet i mitt svar i princip detsamma som det svar de fick i DN. Att Säwe och Hultman for med osanna uppgifter. Att de på detta sätt total nonchalerar ett svar från Sveriges största och ledande sajt om yrkesfiske är symptomatiskt på vad som jag i alla fall tolkar som en nonchalant inställning till verkligheten och sanningen, till fiske och debatten. Deras karriärer gynnas inte av att debatter i GP, yrkesfiskaren eller på min blogg och alltså bryr de sig inte om de kanaler där det kunnat skapat en verklig debatt i frågan. Viktigare var att skriva i DN, det betyder nåt för karriären men inte mycket mer när det handlar om fiske.

Uppenbarligen har inte Säwe och Hultman lärt sig mycket av den kritik mot felaktigheter de fick efter sitt debattinlägg i DN. De upprepade en del av felaktigheterna i sitt svar i DN och de upprepar också huvuddelen av felaktigheterna i sin nyhetsartikel i ETC. Det är också en märklig grej från ETC, att presentera vad som uppenbart är en debattartikel men en massa tyckande, felaktiga uppgifter och märkliga slutsatser som en nyhetsartikel. Denna gång har dock artikeln inte heller uppmärksammats mer, förutom av mig. Jag har skrivit flera svar på min blogg och kanske också kommer att skriva i Yrkesfiskaren om frågan. Dessutom ska jag som sagt var, skriva en debattartikel i ETC.

Det centrala i den diskussion om fisket Säwe och Hultman vill ha är överförbara fiskerättigheter. Något som inte alls är problemfritt, men det är inte heller så att per automatik medför de problem Säwe och Hultman tar upp. Men Hultman och Säwe bortser helt från de utvärderingar om de överförbara fiskerättigheter som finns i Danmark och för det pelagiska fisket i Sverige. Deras inställning är som jag ser det allt annat än seriös.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements