Polisen har inte registrerat romer

Polisen har i syfte att framställa en rapport om tiggares situation i Sverige intervjuat och tagit uppgifter från en stor mängd tiggare. Resultatet av kartläggningen presenterades för en tid sen. Tiggare i Sverige utnyttjas mycket sällan av kriminella, men det förekommer i enstaka fall och i lite utsträckning.

Det finns inget i undersökningens frågeformulär om etnisk tillhörighet och det handlar med andra ord inte om att registrera romer. Detta även om det är så att flertalet tiggare i Sverige är romer från Rumänien och Bulgarien. Tiggare som inte är romer förekommer dock också.

Det hela kan inte ses som etnisk registrering vilket gammelmedia hävdar eller som ett felaktigt agerande. I syfte att ta reda på om organiserad brottslighet ägnar sig åt att utnyttja tiggar är den här typen av undersökningar sannolikt nödvändiga. Däremot så har det sannolikt inträffat övergrepp mot enskilda och att enskilda känt sig väldigt utsatta även om övergrepp av olika slag inte förekommit. Sådant är naturligtvis inte acceptabelt.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements