Det finns redan en bank som använder sig av koranens principer

I koranen står det att det är förbjudet med ränta. Det betyder att de flesta banker egentligen inte kan användas av troende muslimer. Nu är det väl antagligen få som är så rättrogna, men skulle de ändå vara det finns det redan en bank i Sverige som inte använder ränta. Inte på grund av några religiösa påbud utan på grund av att de anser det vara fel:

JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle utan ränta. JAK Medlemsbank är räntefri, eftersom medlemmarna inte tar ränta av varandra.

Vi är emot att man ska kunna tjäna pengar enbart på att ha pengar. Likt andra banker finns i JAK administrationskostnader, som inkluderar överskott för att garantera lång­siktighet och täckning av kreditförluster. Avgifter anpassas efter självkostnadsprincip­en så att de inte medför omfördelning av ägande och vinst ges inte till ägarna.

Enligt en konventionell betydelse innebär ränta förväntan på en ständig avkastning på kapital eller avgift för lån som tas ut av långivaren. Det här innebär en omfördelning av resurser från dem som har litet till dem som har mycket.

Som ränta betraktar vi all betalning för lån (in- och utlåning) utöver vad som motsvarar de verkliga och skäliga kostnader som låneverksamheten medför för långivaren.

Vi gör alltså som regel skillnad på vad som är ränta och vad som betalas som lånekostnad eller avgift.

Att Finansinspektionen just avslagit en ansökan om att få skapa en muslimsk bank är därmed ganska ointressant. Troende muslimer kan använda JAK Medlemsbank om de vill ha en bank som inte använder sig av ränta. Det kan förstås alla andra också,  JAK Medlemsbank motsätter sig ju att det ska gå att tjäna pengar på pengar, bara arbeta ska det gå att tjäna pengar på är deras filosofi.

Avslaget från Finansinspektionen har inget med att det handlar om en muslimsk bank att göra. Inget med att det handlar om en bank utan ränta att göra. Deras avslag handlar enbart om kapitalbasen för banken. Den är enligt Finansinspektionen för liten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements