Vårväderstorgsmorden var inte kulmen på en våldsvåg

Bara den som är okunnig om gängmotsättningarna i Biskopsgården och våldsbrott i Göteborg kan hävda att dubbelmordet på Vår Krog & Bar på Vårväderstorget var kulmen på våldet mellan Friskvädersnätverket i norra Biskopsgården och Vårvädersligan i södra Biskopsgården. En ledare i DN visar prov på sådan okunnighet.

Kulmen och det värsta dådet i den kedja av våldsbrott som startade med mordet på Diren Öz år 2012 var bombdådet i Torslanda där fyra personer mördades, därav en fyraårig flicka. Bombdådet var det utan tvekan blodigaste dådet i våldskedjan. Men det är ett brott de flesta kommentatorer till domen för morden på Vårväderstorget inte tycks bry sig om. En av de som dödades i bombdådet, Edis Alihodzic, pekades ut som ansvarig för morden på Vår Krog & Bar i ett tidigt vittnesmål av en som överlevde skottlossningen på restaurangen vid Vårväderstorget. En kort tid därefter dödades han tillsammans med tre andra.

Hon som pekade ut Alihodzic heter Homa Badpa. Hon var flickvän till Houssein Chit som var måltavla för de unga männen som gick in på Vår Krog & Bar och var en av de mördade.

Detta gör det också svårt att tro på den dominerande teorin om att mordet på Chit var en hämnd för ett dubbelmord 2013. En av de personer som dödades då var nämligen en bror till Homa Badpa. Mordet antogs ha utförts av personer knutna till Vårvädersligan. Samtidigt hade Homa Badpa sällskap med en person från det gäng som sägs ha mördat hennes bror. Det hela hänger inte ihop, det är inte logiskt och rimligt att se morden på Vårväderstorget som hämnd för dubbelmordet två år tidigare. Om nu inte Homa Badpa spelar nån slags avancerat dubbelspel. Något som också verkar orimligt.

Medias (nu senast en ledare i DN) antagande om hämnd som motiv för morden på Vårväderstorget känns inte rimliga. Sådana antaganden kan bara vara rimliga för en person som inte är tillräckligt insatta i vad som hänt i Biskopsgården. Det är sannolikt vad som gäller för skribenten. i det läget är det nog rimligare att vara lite mer ödmjuk och inte så kaxig som ledarskribenten ifråga är.

Sen är DN nöjd med domarna vilket främst avspeglar deras ledarskribents förutfattade meningar och osjälvständighet. Domarna var förväntade, men det är uppenbart att den individuella prövningen blivit lidande av den stora uppmärksamhet rättegången och dubbelmordet fått. Det betyder att rättssäkerheten som jag ser det delvis har åsidosatts. Ett par personer har fått osedvanligt hårda straff där 14 års fängelse för medhjälp till mord för en person sticker ut. Det straffet är helt klart inte rimligt.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements