Små barn drunknar, äldre barn dör i trafiken eller tar livet av sig

Enligt socialstyrelsen står trafikolyckor och självmord för den största delen av dödsfallen bland barn. För de omkring 100 barn under 18 år som under perioden 2005-2008 omkom varje år till följd av skador stod trafikolyckor och självmord för en tredjedel var av dödsfallen. Drunkning är med andra ord inte alls den största dödsorsaken för barn.

Däremot är drunkning den största dödsorsaken för barn mellan ett och sex år enligt en undersökning genomförd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Mellan 1998 och 2007 drunknade 106 barn i Sverige enligt undersökningen.

De flesta barn drunknar vid badplatser eller i trädgårdspooler. Barn mellan ett till sex år drunknar i närliggande grunda dammar, trädgårdsdammar, pooler eller vattendrag och de mellan sju och sjutton drunknar vid badplatsen. Barn till invandrare från Mellanöstern är kraftigt överrepresenterade när det gäller drunkning. I gruppen finns det låg simkunnighet och liten erfarenhet av vatten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements