Fossilfritt boende är det vanliga i Sverige

ETC Göteborg har publicerat en artikel om fossilfritt boende i Bergsjön i Göteborg. Det handlar om kollektivhuset Stacken som installerat solceller vilka kan ge huset 90% av den el de behöver. Det är fantastiskt bra men faktum är att det mesta boendet i Sverige är fossilfritt.

En mycket stor del av villorna i landet värms med värmepumpar som visserligen behöver el, men el i Sverige framställs i huvudsak utan att fossila bränslen används. Det är egentligen bara extremt kalla dagar under vissa vintrar som fossileldade kraftverk körs. De flesta hyreshus i större städer värms i huvudsak med spillvärme och andelen fossila bränslen är mycket litet och i många städer helt obefintligt.

Jag skulle nog säga att fossilfria boenden snarare är norm än nåt ovanligt i Sverige. Samtidigt är det naturligtvis mycket intressant att skriva om kollektivhuset Stacken och dess satsning på solceller. För solceller är onekligen framtiden och det är något som alla husägare i Sverige, både stora och små, borde satsa på.

Så det är inte bara i Bergsjön som det fossilfria boendet redan finns. Det är i större delan av Sverige och för de flesta bostäder i landet som det finns.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Olof Larsson

  ”För solceller är onekligen framtiden och det är något som alla husägare i Sverige, både stora och små, borde satsa på.”

  Den tekniska utvecklingen, både vad gäller kapacitet och kostnad, för solenergi har utan tvekan överträffat förväntningarna. Med solceller och andra moderna energikällor står vi inför ett reellt paradigmskifte. Inom den närmaste tioårsperioden talar också det mesta för ett skifte också när det gäller personbilar och transportfordon. Fossila bränslen kommer att fasas ut, inte därför att de tar slut och tryter, utan därför att de blivit omoderna.

  Nu är dock den glädjande utvecklingen inte fri från utmaningar. Den stora fördelen med fossila bränslen har varit enkelheten att lagra energin. För förnybara energikällor som sol och vind är lagringen den stora utmaningen. Sant är att batteritekniken gjort enorma framsteg men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att moderna batterier inte sällan innehåller sällsynta ämnen där både framställning och hanteringen under batteriets livscykel inte är utan miljöproblematik. I detta finns både en teknisk och miljömässig utmaning som kommer att vara avgörande. Till detta kommer att tillgången till dessa sällsynta ämnen också kan orsaka geopolitiska spänningar.

 • Henrik1

  Fosilfritt? Knappast en stor del av det svenska fastighetsbeståndet värms med fjärrvärme. Dvs olja i form av plastpåsar, frigolit och andra varor tillverkade av plast.

  • Fjärrvärme kommer i de flesta städer huvudsakligen från spillvärme. Sopförbränning är bara en mindre del och finns bara i vissa städer som exempelvis Göteborg, Stockholm och Malmö. Och det är bara till en mindre del bestående av plast etc. 20% av fjärrvärmen och 0,5% av elen kommer från sopförbränning . Det finns enligt WIkipedia omkring 30 sopförbränningsanläggningar i Sverige.Så, jo. de flesta svenska bostäder kan nog betraktas som fossilfria.

 • super_leggera

  Vattenkraft och kärnkraft klarar skivan, det är väl därför reaktionärerna vill lägga ner den.