Okunnighet om paradisöar och havsnivåer i ETC

Adolfo Diaz har skrivit en artkel i ETC om semesterparadis och havsnivåhöjning. Han måste vara totalt geografiskt okunnig. Det finns visserligen många semesterparadis som riskerar att hamna under vatten men hälften av de om han nämner hör inte dit.

Även när det gäller orter i Sverige är Diaz ute och cyklar. Att platser vid Vättern skulle vara hotade av havsnivåhöjningen är bara så dumt så det finns inte. Vättern ligger 90 meter över havet. Erosion vid Jönköping, Vättersnäs med flera orter vid södra Vättern är visserligen ett problem men det har inget med klimatförändringar eller havsnivå att göra. Även i Skåne så skulle erosion förekomma oavsett havsnivåhöjning eller inte, men havsnivåhöjningen förvärrar problemen. Men klimatet är inte grundorsaken till erosionen, den är naturlig vilket den också är på stora delar Jyllands västkust och många andra platser på jordklotet.

Av de 11 semesterparadis han nämner är det fem semesterparadis som riskerar att försvinna genom att hamna under vatten, Palavas-les-Flots, Maldiverna, Seychellerna, Miami och Key West. Alexandria riskerar också att försvinna (förutsatt att havet i Medelhavet stiger lika mycket som havet i stort, havsnivån i Medelhavet är idag lägre än Atlantens så det är inte självklart, men det troliga är att problemen i Medelhavet kommer att vara värre med en högre havsnivåhöjning), men det är knappast att anse som ett semesterparadis.

De andra platserna och öarna han nämner löper ingen som helst risk att försvinna. Det handlar nämligen om vulkanöar, höglänta öar och starkt kuperade städer. Fiji hör inte till de länder som är mest utsatta. Bangladesh däremot. Överhuvudtaget är det Asien som kommer att drabbas hårdast med många stora mångmiljonstäder i låglänt terräng invid havet. Stränder kommer dock att försvinna på Fiji precis som i hela världen och i Rios fall kommer vissa finare stadsdelar och en del andra områden inte längre vara möjliga att bo och verka i. Men staden försvinner inte. Säkert är det så att vissa delar av ön Maui är i farozonen, men att ön skulle vara det är helt enkelt dumheter.

Problemet med att påstå att platser och öar som inte alls är i farozonen på grund av klimatet hotas av stigande hav är att trovärdigheten i artikeln skadas svårt.  Eftersom det handlar om en viktig fråga kan slarv, lögner och fel få allvarliga följder.

Ett svar på “Okunnighet om paradisöar och havsnivåer i ETC”

  1. ”Problemet med att påstå att platser och öar som inte alls är i farozonen på grund av klimatet hotas av stigande hav är att trovärdigheten i artikeln skadas svårt. Eftersom det handlar om en viktig fråga kan slarv, lögner och fel få allvarliga följder.”

    Ja, det hela har dessvärre karaktären av ”vargen-kommer-vargen-kommer” vilket helt visst innebär att osakliga klimatalarmister och slarviga sensationslystna journalister är ett inte oväsentligt hinder i klimatkampen.

Kommentarer är stängda.