Renare luft ger snabbare uppvärmning

I en artikel i Ny Teknik redogörs för en norsk forskningsrapport som studerat effekten av renare luft i förhållande till klimatförändringarna. Det visar sig att den renare luften bidrar kraftigt till att uppvärmningstakten i världen ökar. De fossila bränslen vi använder idag har mycket lägre halt av svavel med mer. Förbränningen släpper ut mycket färre partiklar ån tidigare vilket medför att solinstrålningen till jorden ökat kraftigt. Läs mer…

Fascismen drar ner världen i ett slukhål

Fascismen breder ut sig i världen. Den finns i många olika kulörer. Traditionell fascism som i Italien, Sverige och flera andra europeiska länder. Diktaturer som Kina, Ryssland, Syrien, Azerbajdzjan och en mängd länder i Afrika. Islamister med regeringarna i Afghanistan, Iran och på den Arabiska halvön som de tydligaste exemplen Läs mer…

Regeringens klimatpolitik försvann i budgetens slukhål

Oavsett om det var missbedömningar i byggen runt rasplatsen eller ökat regn som till slut gjort den lerjord som motorvägen är bygd på flytande är symboliken blytung. Just kring denna väg fördes på 80-talet en stor miljödebatt där slutstriden stod i Ödsmål, bara en halvmil från jordskredet. Läs mer…

Ekosocialism eller barbari

För varje IPCC-rapport står det allt klarare: de styrande styr medvetet planeten mot avgrunden. Alla praktiska möjligheter finns att ändra kurs och på köpet skapa en rättvisare och bättre värld. Allt är på plats utom det viktigaste: makten över de företag som vägrar vika från katastrofkursen. Läs mer…

Det brinner! Vad gör vi?

Stigande energipriser göder därtill fossilkapitalet och finansmarknadernas satsningar på ökad utvinning av olja och gas. Enligt analytikern Mark Campanale från Carbon Tracker (citerad av Katrine Marcal i DN 14 juli) investeras globalt mer pengar i fossilbränslen idag än för tio år sedan. Läs mer…

Klimat, jämlikhet och män(niskans) natur

Jättekunnigt, engagerat och detaljerat om megafrågan klimat-miljö-hållbarhet – men övertekniskt, överekonomiskt och bitvis uttråkande och krångelordigt. Fakta-detalj-övermättat. Ordet teknik är bokens upprepade kärna i den tänkta resan till en hållbar framtid för våra barn och barnbarn. Läs mer…

Klimatomställningen är inte längre en kunskapsfråga!

Det finns en gammal psykologisk finurlighet om tro på tomten: Föräldrarna vet förstås att tomten är en utklädd familjemedlem, men låtsas för barnens skull. Men vad de inte förstår är att barnen också vet att tomten inte finns, men låtsas för föräldrarnas skull. Läs mer…

Algblomning bidrog till stort massutdöende

Klimatförändringen i samband med massutdöendet i slutet av tidsperioden Perm gick extremt snabbt med en temperaturökning på upp till 14 grader. Marken brann och ny forskning visar att vatten i sjöar och floder förvandlades till ett giftigt mikrobiellt slam då världen drabbades av det värsta massutdöendet i livets historia. Läs mer…

Sveriges största riskområden för ras, skred, erosion och översvämning

För första gången presenteras en samlad bild över de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. Tio nationella riskområden med komplexa klimatrelaterade hot har identifierats i en rapport till regeringen från SGI och MSB. Myndigheterna ger också flera förslag på vad som behöver göras för att minska riskerna. Läs mer…

Exotiska fiskar och förändrat havsliv?

GP har skrivit en artikel om hur livet i havet, egentligen Skagerak och Kattegatt, kan tänkas förändras på grund av klimatförändringar. Klimatförändringarna innebär ett varmare hav vilket innebär att fiskarter vi är vana vid kan försvinna och ersättas med andra fiskarter. Men så exotiska är inte arter som kommer att bli vanligare. Läs mer…

Drabbas verkligen svarta hårdare av klimatorättvisor?

Svarta drabbas hårdare av klimatorättvisor menar den US-amerikanska klimataktivisten Leah Thomas i en intervju i tidningen ETC: För Leah Thomas är det anmärkningsvärt att folk inte ser problemen i att rasifierade befolkningsgrupper i USA påverkas av miljöproblem i en högre Läs mer…

Dumheterna på Supermiljöbloggen om pandemier

På supermiljöbloggen hävdar redaktören Andreas Wilhelmsson i en artikel att dagens djurhållning skulle ge upphov till fler pandemier. Det är en uppfattning utan verklighetskontakt och ett påstående utan bevis och belägg. Ingen av de senaste pandemierna eller allvarliga epidemiska sjukdomarna Läs mer…

Klimataktivismen – en internationell rörelse

Klimatrörelsen växer världen över. Den organiserar protester och tar fram alternativ till fossilsamhället. Ibland med stora manifestationer, ibland med symboliska aktioner och ibland genom långsiktigt gräsrotsarbete tillsammans med andra folkrörelser. De återkommande fredliga aktionerna Ende Gelände med civil olydnad mot Läs mer…