Felaktigt om södra skärgården och segregation i ETC

I en nyhetsartikel i ETC påstås det att Södra skärgården är Göteborg mest etniskt homogena område. Det är felaktigt. Södra skärgården skiljer sig inte nämnvärt från landsbygdsområden runt Göteborg eller andra områden längs kusten i västra Göteborg, Askim eller på västra Hisingen. Även Örgryte ligger på samma nivå som Södra skärgården. Att Södra skärgården klart urskiljer som mer segregerat än alla andra områden i Göteborg är helt enkelt inte korrekt och det är dålig journalistik av den som skrivit inlägget. Personen har använt sig av felaktigt grundmaterial som inte ger en rättvisande bild.

För att mäta segregation och brist på mångfald är det nödvändigt att använda sig av mindre geografiska enheter för att kunna få en rimlig bild för annars kan områden som är tydligt etniskt segregerade se ut som om de inte är det. Detta blir resultatet om två områden som var och ett är starkt etniskt segregerat, ett med bara svenskfödda och ett med bara utlandsfödda, slås samman vilket då visar på hög mångfald och låg segregation i det sammanslagna området. Därför kan vi i detta sammanhang inte bara titta på hela stadsdelar utan måste titta på mindre områden för att få en rättvisande bild.

Lägst mångfald, stadsdel (område), andel, stadsdelsnämndsområde (SDN)

Donsö-Vrångö, 0,16, Västra Göteborg
Skintebo – Billdal (västra), 0,20, Askim-Frölunda-Högsbo
Gossbydal-Andalen, 0,20, Västra Hisingen
Fiskebäck (norra), 0,21, Västra Göteborg
Lindås (östra), 0,21, Askim-Frölunda-Högsbo
Önnered, 0,21, Västra Göteborg
Billdal (södra) – Lindås (västra), 0,22, Askim-Frölunda-Högsbo
Björlanda (västra) – Nolvik, 0,22, Västra Hisingen
Nolered (norra), 0,22, Västra Hisingen
Hästevik-Hjuvik, 0,23, Västra Hisingen
Nolered (östra), 0,23, Västra Hisingen
Billdal (östra), 0,24, Askim-Frölunda-Högsbo
Björlanda (östra), 0,24, Västra Hisingen
Dalen, 0,24, Västra Hisingen
Fiskebäck (östra) – Högen, 0,24, Västra Göteborg
Låssby, 0,24, Västra Hisingen
Nolered (västra-centrala), 0,24, Västra Hisingen
Skatås-Delsjön, 0,24, Örgryte-Härlanda
Styrsö-Köpstadsö, 0,25, Västra Göteborg
Åkered, 0,25, Västra Göteborg

Källa: Hyresgästföreningens mångfalds- och segregationsundersökning

Socialt och klassmässigt är Södra skärgården betydligt mindre segregerat än de flesta andra områden i västra Göteborg och på västra Hisingen. I de senare områdena bor i huvudsak folk med höga inkomster, dvs överklass och övre medelklass.

Södra skärgården hör inte till de områden som befolkas av överklass, utan på öarna dominerar medelklass på Brännö, Asperö och Styrsö, småborgare (egenföretagare) på Donsö och Vrångö men där finns också ett stort inslag av medelklass. På Köpstadsö dominerar överklass och övre medelklass. Den sociala blandningen på öarna är dock stor. På Donsö finns allt från arbetare och småföretagare på små verkstadsföretag till storredare. På Brännö allt från fattiga utflyttade hippies som tidigare bodde i Haga till enstaka mycket rika. Inkomsterna är klart lägre i Södra skärgården än i västra Göteborg och på västra Hisingen. I detta fall är hela stadsdelar en tillräckligt liten enhet för att kunna få fram ett mönster.

Områden med högst medelinkomst i Göteborg år 2016, stadsdel, medelinkomst, SDN

Långedrag, 560 400, Västra Göteborg
Hovås, 550 500, Askim-Frölunda-Högsbo
Näset, 462 300, Västra Göteborg
Hjuvik, 457 900, Västra Hisingen
Billdal, 449 900, Askim-Frölunda-Högsbo
Lorensberg, 447 800, Centrum
Skår, 445 300, Örgryte-Härlanda
Hagen, 431 000, Västra Göteborg
Grimmered, 430 200, Västra Göteborg
Överås, 421 400, Örgryte-Härlanda
Fiskebäck, 411 800, Västra Göteborg
Björlanda, 406 400, Västra Hisingen

Källa: Göteborgsbladet, Göteborgs stads statistik.

De flesta av de områden som har hög medelinkomst domineras av villabebyggelse, en del har inslag av radhus. Lorensberg domineras dock av hyresrätter och bostadsrätter. De flesta områden med låg mångfald ligger i de stadsdelar som finns i denna lista, dock inte Södra skärgården. Förhållandet är motsatt när det gäller Örgryte. Det finns ett klart samband mellan låg andel hyresrätter och höga inkomster. Mellan låg andel hyresrätter och klassmässig segregation liksom mellan låg andel hyresrätter och etnisk segregation.

Medelinkomsten i Södra skärgården är 321 400 kronor vilket är jämförbart med andra medelklassområden som exempelvis Redbergslid, Bagaregården, Lunden, Kålltorp, Torpa, Stampen, Guldheden, Landala, Johanneberg, Kungsladugård, Majorna, Stigberget, Masthugget, Haga och Annedal. Det är områden som varken rika eller fattiga och i likhet med Södra skärgården klassmässigt mindre segregerade än de flesta stadsdelar och områden i Göteborg. De flesta av de nämnda stadsdelarna och områdena domineras av hyresrätter och har genomsnittliga siffror när det gäller mångfald. När det gäller dessa medelklassområden så är det inte andelen hyresrätter som betyder nåt utan andra faktorer.

Sannolikt är det dock så att bristen på hyresrätter i Södra skärgården bidrar till den låga etniska mångfalden vilket ETC har som förklaring. Det är få invandrare som ärver hus eller kan köpa hus med äganderätt vilket är vad som dominerar på öarna. Men Södra skärgården utmärker sig inte och är inte unikt när det gäller etnisk segregation och brist på mångfald.