Svenskar fortfarande mycket främlingsvänliga

Idag är 64 procent av befolkningen positiva till mångfald, men andelen har minskat med 10 procentenheter – den största opinionsförskjutningen sedan mätningarna startade år 2005. En mer negativ inställning till mångfald märks nu bland kvinnor och de i medelåldern. Detta Läs mer…

Advertisements

2 muslimer på 50 ateister

Lars Åberg har skrivit en krönika i GP där han påpekar att den mångfaldsideologi och mångfaldsmålsättning som Sveriges Radio har som ledstjärna och mål är djupt reaktionär och omöjliggör journalistiskt arbete: Hos flera av de inbjudna föreläsarna återkom tanken att man Läs mer…

Mångfald är en framgångsfaktor

Exploatering av naturmiljöer eller klimatförändringar, innebär påfrestningar på populationer och arter. Växter och djur måste hinna anpassa sig till de nya förhållandena eller flytta till nya områden för att inte hotas av utrotning. Förutsättningarna att klara den utmaningen ökar med Läs mer…

Ny bok slår hål på myten om ett islam

”Islam – en religionsvetenskaplig introduktion” är titeln på en ny antologi som tar ett helhetsgrepp om islam och muslimsk kultur. Redaktörer är religionsvetarna Simon Sorgenfrei på Södertörns högskola och Susanne Olsson på Stockholms universitet. Övriga författare är alla ledande svenska Läs mer…

Hetsig mångfaldsdebatt

Boknytt Svensk mångfaldspolitik Göran Adamson Arx Förlag AB Hetsig mångfaldsdebatt Mångfald och multikulturalism splittrar arbetarklassen och samhället. Politiskt fokus går från ekonomisk fördelning och rättvisa, till kulturell identitet och erkännande. Från folklig enhet till etnisk splittring. När klasskamp överflyglas av Läs mer…

Få invandrare i rättsväsen och polis

Siffror som tidningen Du & Jobbet tagit fram visar att det arbetar få utlandsfödda (dvs invandrare) inom polis och rättsväsen. 3,1% av poliserna är invandrare, 4,2% av domarna och 4,3% av advokaterna och åklagarna. Andelen utlandsfödda i den svenska befolkningen är Läs mer…

Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald

I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling. Det visas i en ny studie i tidskriften Journal of Applied Ecology där forskare från SLU i Uppsala och Oxford Läs mer…

Olika vi-skap

Boktips Jakten på konsensus Lena Martinsson Liber AB Olika vi-skap Den obegripliga titeln ”Jakten på konsensus – Intersektionalitet och marknadsekonomisk vardag”, visar att det rör sig om en sönderanalyserande postmodern forskarinsats. Dock inte ointressant, speciellt som hon kollar vardagen på Läs mer…

Sverige – världens minst rasistiska land?

Enligt en studie från World Values Survey (World Values Studies) och som redovisas i form av en karta i senaste numret av Forskning och Framsteg har Sverige kanske världens minst rasistiska befolkning. Den fråga som människor fått svara på i Läs mer…

Om biologisk mångfald

Boktips Artrikedomar Vetenskapsakademien Atlantis Om biologisk mångfald ”Mänskligheten står på tröskeln till en ny våg av biologiska upptäcktsfärder, där läkemedelsindustrin och andra högteknologiska företag ger sig ut för att utforska och nyttja jordens biologiska mångfald. Det är ett äventyr som Läs mer…

Globen, nationen, individen

Boktips Kan vi leva tillsammans? Alain Touraine Daidalos Globen, nationen, individen Den 80-årige franske sociologiprofessorn Alain Touraine lever upp till nidbilden av parisisk intellektuell; Såväl kunnig, analytisk och angelägen, som långrandig, snårig och svårbegriplig. Temat, hur vi ska kunna leva Läs mer…

2000 för tolerans och mångfald

Precis som förväntat blev vi som demonstrerade för tolerans, mångfald och solidaritet mångdubbelt fler än de andra. I själva verket minst 10 gånger fler. Nassarna var kanske 150 och vi var över 2000 på avslutnings- och mötesplatsen. Polisen menar att Läs mer…

Manifestationer för tolerans, mångfald och solidaritet

I går eftermiddag och kväll var det en lyckad manifestation vid moskén på Hisingen där en stor mängd människor av olika tro eller icke-tro deltog för att visa sitt stöd för ett tolerant och solidariskt samhälle. Idag manifesterar vi för Läs mer…

GP sprider lögner om demonstrationerna på lördag

GP har idag (i papperstidningen) spritt ut rena lögner om demonstrationerna på lördag. Nazisterna har inget tillstånd att gå från Backaplan/Hjalmar Brantingsplatsen till Herkulesgatan. De kommer inte heller att göra det, för det skulle innebära att de hade varit tvungna Läs mer…

En annan värld – kampen mot rasism

Del 4 av 5 i serien En annan värld

Del 4 av 5 i serien En annan världUnder i stort sett hela mitt politiskt aktiva liv har jag till och från arbetat med antifascism och antirasism. Fokus har varit att bygga upp breda organisationer och nätverk för att bekämpa Läs mer…

Mångfald, enfald, samfald

Boknyttt Qaisar Mahmood Small, medium eller large? Agora Mångfald, enfald, samfald Tre förslag för ett hållbart mångfaldssamhälle presenteras – namnen ”syftar på graden av den statliga inblandningen i skapandet av ett jämlikt och solidariskt samhälle.” I den mångkulturella large-modellen finns Läs mer…

De andras sex

Boknytt Queerfeministisk agenda Tiina Rosenberg Atlas De andras sex Queer är en trendig, luddig samlingsterm för bögar, lesbor, bisexuella och transpersoner – bortom ”heteronormativ könsdikotomisering”. Tiina Rosenberg ger en fascinerande inblick i denna alternativvärld. 200 sidor av akademisk, internteoretisk, subkulturell Läs mer…