Gamlestaden kan aldrig bli en del av centrum

Gamlestaden i Göteborg är en fin och i huvudsak fungerande del av staden med traditionell kvartersbebyggelse. Än bättre kommer det att bli när fler kvarter byggs i ett rutmönster och totala överdimensionerade trafikapparater rivs. Men en del av Göteborg centrum kommer det ändå aldrig att bli. Inte så länge flera motorvägar och järnvägar effektivt avskärmar området från centrala Göteborg. Röde orm, E20, E45, E6, Stambanan, Bergslagsbanan med mera.

Enda möjligheten att göra Gamlestaden till en central del av Göteborg hade varit att riva Röde orm, inte bygga Marieholmstunneln, förvandla 45:an, E6 och E20 till boulevarder samt bygga en ny centralstation där. Området som upptas av all motorvägsspagetti samt partihallsområdet kunde sedan bebyggas med bostäderi form av kvarterstad. Då skulle Gamlestaden kanske kunna bli en central del av Göteborg. I nuläget finns det inte en chans till det. Lika lite som att Ringön eller Kvillestaden skulle kunna bli delar av centrala Göteborg. Dessa områden kan inte bli centrala delar av staden på grund av geografisk isolering.

En stadsdel som däremot ligger mer centralt är Johanneberg. Där ska det byggas en hel del nya bostäder på en parkering vid Chalmers. Trots att stadsdelen ligger centralt och har stor befolkning är det ändå inte en del av centrala Göteborg. Detta då området på grund av den dominerande funkisbebyggelsen saknar i stort sett alla kvaliteter som behövs för en riktig fungerande stad även om det finns delar av stadsdelen som är bättre. Även centralt belägna stadsdelar som exempelvis Annedal, Guldheden, Landala, Nya Masthugget (Stigberget, Masthuggsbergen), Nordostpassagen och Otterhällan saknar alla former av kvalitéer som kan göra dem till delar av centrala Göteborg. Dessa delar av Göteborg kan inte bli delar av centrala Göteborg på grund av allvarlig dysfunktionalitet.

Det krävs alltså både geografisk närhet och stadsmässig funktionalitet för att ett område ska kunna bli en del av centrala Göteborg på samma sätt som Nordstaden, Inom vallgraven, Kungshöjd, Stampen, Heden, Lorensberg, Vasastaden, Haga, Pustervik, Masthugget, Kommendantsängen och Olivedal.