Hur brottsligheten ser ut och vad som kan göras?

Sverige har mycket låg brottslighet. Det finns inte många andra länder som har lika låg brottslighet. Nu är det iofs svårt att jämföra brottsligheten mellan länder då lagstiftningen ser mycket olika ut. Väldigt mycket av det som anses vara ett brott i Sverige är inte brott i många andra länder. Läs mer…

Bekämpa gängen – återreglera arbetsmarknaden

De kriminella gängens största inkomstkälla är svartjobb och utnyttjande av underbetald arbetskraft. För att ta bort denna inkomstkälla från gängen måste systemet med upphandlingar i flera led upphöra. Systemet med underleverantörer i upp till sju led måste avskaffas. Läs mer…

Ett jämlikare samhälle är mindre våldsamt

Ekonomisk omfördelning stoppar inte skjutningarna skriver Henrik Jönsson i en ledare i Göteborgs-Posten. Det är korrekt såtillvida att det går inte att hävda att ekonomiska omfördelningen leder till minskat skjutande. Men det är också totalt fel. Läs mer…

Privatisering och avreglering har öppnat upp för organiserad brottslighet

När vård och omsorg köps upp via upphandling så har det inneburit nya stora möjligheter för organiserad brottslighet att tjäna pengar. Pris är den viktigaste faktorn vid en upphandling och den som lägger det lägsta priset får ofta jobbet. Den Läs mer…

Sjukvårdskrisen – mer än en dålig upphandling

Ordet ”avreglering” lanserades för att ge än mer attraktiv språkdräkt åt den betydligt krassare ”utförsäljningen”, men ibland avslöjar sig orden. För vad innebär avreglering? Ingen stelbent planering, ingen framförhållning, ingen stabilitet, ingen trygghet. Fritt och frejdigt för entreprenörerna, oförutsägbart och Läs mer…

Återreglera järnvägen – bra förslag från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har presenterat flera förslag för att komma till rätta med de problem som finns i kollektivtrafiken idag. Däribland annat en återreglering av järnvägen. SJ ges då bättre möjligheter att bedriva en trafik av god kvalitet över hela landet till rimliga priser Läs mer…