Giriga rika och oansvariga storföretag

Många storföretag i Sverige får miljarder av staten för att inte säga upp folk utan permittera dem, andra som Stena-koncernen och Stordalens hotellimperium säger upp tusentals personer. Totalt har närmare 20 000 personer varslats om uppsägning. Fattiga människor med otrygga anställningar och småföretag är de som drabbas hårdast. De blir av med inkomster utan att ens varslas. De har ingen a-kassa och de har inga sparade medel.

Storföretagen skulle mycket väl ha råd att betala sina anställda även utan stöd från staten och oss alla. De har uppenbart tillräckligt med pengar för de vill gärna skänka dess pengar till de välbeställda personer och rika institutioner som äger aktier i företagen.

De rika och mycket välbeställda som äger aktier i de svenska företagen tycker dock att de minsann ska ha mer pengar trots att vi andra skänker dem miljarder och förlorar våra jobb. Företag som Volvo och bankerna tänker dela ut en massa miljarder i aktieutdelningar till människor som redan har tillräckligt. Det är inget annat än oansvarighet och girighet:

Alla går ihop för att försöka lösa det här, men Volvo är någon annanstans. Vi kräver att alla företag som mottar offentligt stöd i den här krisen stoppar alla former av aktieutdelningar och bonusar. Vi ska inte glömma den lättja som Volvos styrelse visat inför samhällets enorma uppoffringar just nu. Den ska istället ligga till grund för vidare diskussioner om näringslivets ansvar och skyldigheter framöver, när krisen är förbi. Vi ska inte glömma att samtidigt som vi andra gick samman och visade solidaritet, fortsatte de att bry sig mest om sig själva.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!