Låg dödlighet i covid-19 men många döda

Av allt att döma har covid-19 en mycket låg dödlighet. Kanske på samma nivå som dödligheten i vanlig säsongsinfluensa. Men däremot resulterar sjukdomen i många döda. Fler än vad som dör på grund av influensa ett besvärligt influensaår. Detta kan verka motsägelsefullt men ändå inte.

Av de som får covid-19 är det en liten andel som dör, men eftersom det varken finns någon immunitet eller något vaccin är det många som insjuknar och därmed också många som dör i förhållande till befolkningsstorleken. Idag uppskattas dödligheten i covid-19 till 1-2% men det är i förhållande till konstaterade fall. Eftersom de flesta smittade inte blir sjuka så den verkliga dödligheten mycket lägre, sannolikt en bit under 1%. Dödstalen i influensa hålls nere av att många äldre vaccinerar sig och på grund av att de allra flesta haft de influensatyper som dödar flest och därför har immunitet. Dödligheten i säsongsinfluensa är 0,1-0,3%.

Sålunda har det varit en stor överdödlighet i slutet av mars och början av april i år. Överdödligheten i slutet av februari och början av mars var istället lägre än under den kraftiga  influensaepidemin 2017-18. Observera dock att överdödligheten bara gäller området runt Stockholm, Stockholms län, Södermanlands län och Uppsala län. I Stockholms län tycks dock överdödligheten ha försvunnit de senaste dagarna innan den 17 april och dödstalen verkar vara nere i normala siffror.

I resten av landet, inklusive Östergötland där stor smittspridning är konstaterad är dödstalen på samma nivå som eller lägre än 2018 och på samma nivå som 2019. Så varit hela mars och i början av april. Det verkar som om vi kan kalla covid-19 för stockholms-sjukan.