Orimligt dyrt att bygga badhus i Gullbergsvass

De tidiga beräkningar som gjorts för att bygga ett nytt badhus i Göteborg som ersättning för Valhallabadet visar på att ett bygga i Gullbergsvass som politikerna föreslagit skulle bli orimligt dyrt. En stor anledning till detta är de dåliga grundförhållandena i området.

Älvstranden Utveckling verkar istället agera för att bygget ska ske i Frihamnsområdet. Men det skulle väl sannolikt bli lika dyrt då grundförhållandena i Frihamnen, Backaplan och Ringön är exakt de samma som i Gullbergsvass. Det handlar om utfyllda vassområden, på Hisingen om Tingstadsvass.

För att kunna bygga badhuset utan grundläggningsproblem måste det därför sannolikt byggas lite längre bort från centrum. Marken är dessutom billigare där.

Exempelvis borde Kviberg kunna vara ett tänkbart område för ett nytt badhus. Lillhagen, Grimbo och området mellan Ramberget och Lindholmen är andra tänkbara områden där ett nytt badhus skulle kunna byggas och där grundförhållandena med stor sannolikhet är bättre än i Gullbergsvass och det forna Tingstadsvass.