Eddie Jobe och Max E Serwin kritiserar kriminalvården

I en debattartikel i Magasinet Paragraf kritiserar Eddie Jobe och Max E Serwin förhållandena inom den svenska kriminalvården. De menar att kriminalvården försämrats så mycket att ett av målen med verksamheten, fångarnas återanpassning till samhället, äventyras.

De pekar på flera problem:

Kriminalvården har sedan något år tillbaka stoppat möjligheten för intagna att studera på universitet och högskolor. Det är också stopp för studier på gymnasienivå för de som redan har examen, samtidigt får intagna inte heller studera på Komvux för att höja sina betyg.

Studier ska nu ske på fritiden, inte som den huvudsakliga sysselsättningen. Sammantaget innebär dessa åtgärder att de allra flesta intagna inte längre får möjligheten att studera alls.

[…]

Myndigheten har också infört en regel som innebär att intagna på häkten och säkerhetsklass 1-anstalter endast kan ringa till fast telefoni, samtidigt som Telia tar bort alla kopparledningar i Sverige, vilket har lett till att intagna i praktiken inte längre kan ringa till sina anhöriga. Detta samtidigt som besök har stoppats helt på grund av Corona-pandemin.

När kontakten med anhöriga minskar är de intagna på fängelserna i princip hänvisade till att bara umgås med andra intagna. De skolas och socialiseras in i ökad brottslighet. Det leder även till större svårigheter att efter fängelsevistelsen kunna lämna brottets bana.

Åtstramningarna vad det gäller studier förvärras av att det för de flesta fångar inte heller finns någon chans till arbete under fängelsetiden. De arbeten som finns är dessutom oftast helt meningslösa och hjärndödande.

Att inte kunna studera eller arbeta linnebär sysslolöshet och att det blir svårare att lämna brottsligheten efter frigivningen. Utan utbildning finns i princip inga möjligheter att få jobb. Det innebär att denna försämring inom kriminalvården leder till att brottslighet permanentas hos de enskilda individerna.

Föreslagna förbättringar

Jobe och Serwin föreslår 6 saker som de menar skulle förbättra förhållandena:

  1. Gör studier obligatoriskt för alla intagna på häkten och anstalter.
  2. Stötta kontakten med anhöriga, istället för att bryta den.
  3. Inför ett förmånssystem som ger alla som sköter sig i fängelset möjlighet till utslussning.
  4. Avskaffa all programverksamhet som saknar vetenskaplig grund.
  5. Avskaffa meningslösa jobb på anstalter.
  6. Sätt de som ska utvisas i ett separat fängelse.

De argumenterar väl för dessa förslag men jag menar att förslag 6 är kontraproduktivt. Ingen har något att vinna på att personer som ska utvisas inte får samma möjligheter att studera som andra fångar. Vi har ett ansvar för att inte skicka tillbaks grova brottslingar utan möjlighet att försörja sig precis på samma sätt som för svenska fångar. Annars kanske det skapas en centralamerikansk situation i de länder som folk utvisas till genom export av kriminella gäng och våld.

Med programverksamhet menas diverse metoder och åtgärder som ska syfta till återanpassning. De flesta metorder är inte utvärderade och har sannolikt en marginell effekt på möjligheterna att lämna brottsligheten. Utbildning är förmodligen betydligt bättre.

# Max Serwin är en dömd ekobrottsling och Eddie Jobe en dömd våldsbrottsling som anses vara en ledande person i den så kallade A-falangen i Göteborg. De är intagna på Saltviksanstalten.

Saltviksanstalten. Public domain.

Läs mer:

Gilla Anders_S på Patreon!