Minskad försäljning av ekomat i offentlig sektor

Ekomatcentrum har följt utvecklingen av ekologiska livsmedelsinköp i offentlig sektor i över 20 år. Statistiken för år 2020 är nu insamlad och resultatet visar att ekoinköpen minskat. Andelen ekologiska livsmedelsinköp har minskat med en procentenhet från 39 % år 2019 till 38 % år 2020. Årets sammanställning inkluderar 89 % av Sveriges kommuner och regioner (258 kommuner och 21 regioner).

Ekomatcentrum tror att nedgången beror på följande saker:
  1. Nya lokala politiska konstellationer som fokuserar på svenska mervärden.
  2. Nedmontering av de lokala ekomålen. 2017 hade 88 % mål för ekologiska inköp, 2020 var det bara 67 %. En minskning med 20 procentenheter.
  3. Mål för svenskt, närodlat, vegetariskt och minskade klimatutsläpp ersätter ekomålen – målkonflikter istället för målsamverkan.
  4. Coronapandemin har bidragit till minskat fokus på ekologiska inköp.

– Jag är besviken, säger Mimi Dekker på Ekomatcentrum, i ett pressmeddelande. Om vi ska nå regeringens nationella konsumtionsmål, 60 procent ekologisk konsumtion i offentlig sektor år 2030, måste kommuner och regioner tänka om och lägga i en högre växel. Det är så mycket stolthet, jobb och engagemang bland tusentals kockar och kök runt om i landet som ligger bakom Sveriges höga ekosiffror i offentlig sektor. Ska det nu tas bort för att politikerna inte förstår vikten av att ha mål för mer ekologiskt i måltidsverksamheterna?

Ekomatcentrum tänker dock inte hela vägen. Även en hel del mat som inte är ekomärkt är i verkligheten ekologiskt producerad. Det gäller exempelvis delar av den lokala produktionen av lammkött, ägg, grönsaker, frukt med mera. Det handlar om små producenter som inte har råd att betala för märkningen av produkterna.

Inte heller berör de en viktig anledning till att försäljningen av ekomat minskar. Nämligen den stor trneden med fokus på veganmat och veganism. Veganmat kan aldrig vara ekologiskt producerad.

Samtidigt är det också så att försäljningen av ekomat totalt sett ökat i värde.

Läs mer om:
Gilla Anders_S på Patreon!