Övergivna orter i Sverige

Helt övergivna orter finns det få av i Sverige. Men de finns. De flest av dem har dock rivits och spåren är ofta svåra att hitta. Orter som kraftigt avfolkats är det däremot gott om. Jag har tidigare skrivit om samhällen och öar på Västkusten som helt avfolkats i modern tid. Exempelvis Flatholmen utanför Tjörn. Andra har återbefolkats som exempelvis Gåsö. Många har tömts på bofast befolkning. Men inga fiskelägen på Västkusten har helt övergivits på 1900-talet. Husen har köpts upp av sommargäster.

Befolkningsutveckling valda fiskelägen, antal invånare 1960, antal invånare 2015
 1. Edshultshall, 161 (1956), 71
 2. Gullholmen, 350, 85
 3. Hyppeln, ??, 165
 4. Hovenäset, 384, 183
 5. Hälleviksstrand, 229, 187
 6. Åstol, 540, 189
 7. Stora Dyrön, 316, 215
 8. Mollösund, 415, 243
 9. Rörö, 363, 262
 10. Fiskebäckskil, 426, 262
 11. Knippla, 645, 331
 12. Klädesholmen, 789, 367
 13. Brantevik, 629, 380
 14. Grundsund, 862, 647

Källor: Wikipedia

Gullholmen. Bild: Tommy Karlsson. Public domain.

Inga fiskelägen i norra Bohuslän har fått minskad befolkning utan det handlar bara om fiskelägen från Sotenäset och söderut till Göteborg. På andra håll i Sverige finns mycket få eller inga fiskelägen som har fått minskad befolkning.

Gruvorter i Bergslagen

En annan stor grupp av tätorter som avfolkats i modern tid är gruvorterna i Bergslagen. En del av dem har delvis rivits, i andra står husen tomma och övergivna. Det finns ingen som vill köpa fritidshus i dessa orter. I Norrland finns det också helt övergivna gruvorter som idag försvunnit helt. En sådan ort är eller kanske ska en säga var Adak. Nautanen och Laver är två andra gruvorter som rivits och försvunnit. På liknande sätt är det med gamla sågverksorter och bruksorter med järnbruk och pappersbruk. Gruvorten Malmberget håller i detta nu på att avfolkas och rivas. Kiruna flyttas.

Bruksorter som ligger när nån större stad eller som ligger utanför Bergslagen har inte avfolkats i samma utsträckning som i Bergslagen.

Befolkningsutveckling valda gruv- och bruksorter, antal invånare 1960, antal invånare 2015
 1. Adaks gruvby, 307, 0
 2. Ställberg, 468, 35
 3. Yxsjöberg, 240, < 50
 4. Vintjärn, 226, 52
 5. Bastkärn, ??, 56
 6. Långban, ??, 56
 7. Högfors, 424, 57
 8. Bredsjö, 342, 58
 9. Laisvall, 695, 77
 10. Borgvik, 385, 79
 11. Tuna-Hästberg, 252, 103
 12. Gysinge, 314, 135
 13. Hörken, 336, 135
 14. Bispberg, 252, 199*
 15. Persberg, 654, 249
 16. Idkerberget, 700, 252
 17. Blötberget, 714, 259
 18. Sörstafors, 425, 270
 19. Stråssa, 587, 288
 20. Fredriksberg, 1 444, 297
 21. Riddarhyttan, 635, 321
 22. Håksberg, 1 206, 449
 23. Ställdalen, 1 159, 481
 24. Garpenberg, 1 109, 515#
 25. Gästrike-Hammarby, 981, 533
 26. Lesjöfors, 2 380, 948
 27. Horndal, 2 179, 1 120
 28. Björneborg, 1 785, 1 237
 29. Långshyttan, 3 298, 1 609
 30. Grängesberg, 5 879, 2 146

Källor: Wikipedia

De flesta gruvorter har minskat i storlek även ytmässigt.

*) Ortens yta har ökats
# Orten har en aktiv gruva

Ställbergs gruva. Okänd fotograf.

Militärorter och kraftverksbyar

Det finns även orter av andra typer som övergivits. Militärorten Såtenäs villastad som byggdes 1940-43 hade 449 invånare 1960 och har idag inga boende. Orten är riven och utplånad. En annan ort som rönt samma öde är Folkesta.

I samband med Sverige utbyggnad av vattenkraften i Norrland skapades också många tillfälliga samhällen där de största var Messaure (1957-75) och Harsprånget (1918-23, 1945-54). Andra var Seitevare (1963-68), Satisjaure (1963-68), Vietas (1965-73), Suorva (1966-73), Parki (1967-72), Akkats (1970-76), Ritsem (1969-78) och Randi (1971-78).

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!