Grönsakstorget fritt från bilar

Den 23 april kl. 12-14 anordnar Jordens Vänner en manifestation på Grönsakstorget i Göteborg för att göra torget bilfritt. I manifestationen deltar flera miljöorganisationer och politiska ungdomsförbund och stöds ekonomiskt av Vänsterpartiet.

En gång var Grönsakstorget faktiskt ett torg och inte en parkering. Där utbyttes varor och samtal mitt i centrala Göteborg. Nu bidrar parkeringen till bilåkandet och avgasutsläppen i staden. Tänk om vi kunde utnyttja platsen till något bättre än bilar?

Nu håller Göteborgs politiker på att ta beslut om förslaget att göra Grönsakstorget bilfritt. På lördag visar vi därför hur fantastiskt torget skulle kunna bli! Det blir musik, tal av forskare, politiker och arkitekter samt cykeldemonstration! Kom gärna innan kl 12 och köp en parkeringsbiljett åt din cykel (det är helt lagligt och alltså inte civil olydnad) så fyller vi tillsammans hela torget!

Bilfritt Grönsakstorg

Förslaget om ett bilfritt Grönsakstorg lämnades in av en privatperson förra året och över 200 personer röstade för förslaget. Trafiknämnden behandlade förslaget i december 2021 som uppdrog Trafikkontoret att bereda förslaget. I Trafiknämnden kommer förslaget dock inte att behandlas inom överskådlig tid, eftersom det pågår ett arbete med Stadsmiljöplanen inom Vallgraven, där Grönsakstorget ingår.

Ett ”kompromiss-förslag” lades fram i Trafiknämnden av Vänsterpartiet och Miljöpartiet – att omvandla Grönsakstorget till ett ”Sommartorg” 2022, men det röstades ned av de andra partierna i nämnden (S, M, L och partilös, fd. D).

De som ordnar och deltar i kampanjen är oroade över att de fossila utsläppen i Göteborg inte har minskat nämnvärd de senaste åren. Det trots att Göteborgs stads Miljö- och klimatpolitiska program har som mål att halvera stadens utsläpp fram tills 2030 – helt i linje med Parisavtalet.

Ett bilfritt Grönsakstorg är en viktig symbolhandling för att Göteborg tar sina ambitioner om minskade utsläpp på allvar. Vi ser med förfäran på hur utsläppen i Göteborg, Sverige och världen fortsätter vilket är ett enormt risktagande på bekostnad av våra barn och barnbarns framtid.

Manifestation för klimatet och för Göteborgsförslaget ”Grönsakstorget fritt från bilar”!

Lördag den 23 april kl. 12.00 – 14.00

Program

1. Mannaminne med Thomas och Mats Landahl?
2. Välkomst????tal
3. Tal, representant från Grön Ungdom??
4. Tal, representant från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
5. Tal, representant från Jordens vänner ?
6. XR Streetband
7. Tal, representant från Skanstorgsgruppen Claes Caldenby, ?
8. Kenneth Wadström med kompisar
9. Tal, Agnes Wold, forskare och debattör
10. Daniel Bernmar, kommunalråd för Vänsterpartiet
11. Karin Pleijel, kommunalråd för Miljöpartiet, 2. Viceordförande i Trafiknämnden
12. Kenneth Wadström med kompisar?
13. Avslutning

Liked it? Take a second to support Svensson on Patreon!
Become a patron at Patreon!