En ny fiskhamn och en stad ner till vattnet

Stena Line ska flytta från Masthuggskajen och Majnabbehamnen ut till Göteborgs ytterhamn. Det öppnar för stadsförnyelse längs med den södra Älvstranden. En artikel i Göteborgs-Posten tar upp saken och i den menar Johannes Hulter att staden måste ta ett helhetsgrepp kring södra Älvstranden. Det är naturligtvis en korrekt inställning.

Till att börja med menar jag att Fiskhamnen borde flyttas till Majnabbehamnen. Djupet vid Majnabbe är nämligen tillräckligt stort för att de stora fiskebåtarna ska kunna ligga vid kaj där. Det blir heller inga problem för räktrålare och kräfttrålare att landa sin fångst i Göteborg. Såna problem finns idag.

Hela Majnabbehamnen skulle därmed kunna utvecklas till en fiskmarknad med restauranger, kaféer osv. Ett Fisherman’s Wharf. Ihop med Klippans kulturhistoriska miljöer och kulturaktiviteter och ihop med Majnabbeområdet vid Kusttorget kan ett mycket attraktivt område skapas. Det kan också innehålla nybyggda bostäder förutom de som redan finns.

För att ett sådant område ska kunna utvecklas bra bör Oscarsleden byggas över förbi Kusttorget så att det inte bara blir en bro över utan en sammankoppling av Majorna och kulturbebyggelsen på Majnabbeberget. Mellan det överbyggda området och Klippan liksom mellan det överbyggda området och Götatunneln bör den stora trafikleden förvandlas till en boulevard så att staden effektivt kan knytas ihop med älven. Vid Stenas Masthuggsterminal, dvs Masthuggskajen, kan det byggas bostäder.

Läs mer om fiskhamnen: