18 personer åtalas i ICA-härvan

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot 18 personer för misstänkta insiderbrott kopplat till ICA-aktien. Åklagaren yrkar även på att totalt cirka 20,5 miljoner kronor ska förverkas som utbyte av brott samt att tingsrätten ska besluta om näringsförbud i mellan tre och fem år för de åtalade.

Tolv av de misstänkta åtalas för grovt brott, övriga sex för brott av normalgraden. De huvudmisstänkta i målet är samtliga ICA-handlare vid ICA-butiker i Syd- och Mellansverige. Övriga misstänkta är vänner eller anhöriga till ICA-handlarna.

Bland annat handlar om R*sm?s Ohlss0n och Andr*@s Ohlss0n som driver ICA Maxi i Oskarshamn, en person, St*f@n Bj?l*st#g från Kalmar som driver ICA i Vetlanda, H@mp?s Sv*nss0n och H*nr#k Sv*nss0n från Karlskrona men de driver ICA i Karlshamn, Er#k Olss*on i Listerby som driver ICA-butik i Olofström och Th0m@s Öst*rb*rg från Linköping.

Göran Blomberg, VD för ICA-handlarnas Förbund, kommenterar åtalet så här:

– Vi ser allvarligt på att åtal nu är väckt. ICAs ansvarsnämnd kommer att följa den juridiska processen och, när den är klar, vidta eventuella interna åtgärder. Åtalen rör individer, men då ett antal av dem är medlemmar i ICA-handlarnas Förbund påverkas naturligtvis även vi, och ICAs varumärke, av denna situation.

Brott

Brottsmisstankarna kan kopplas till handel i ICA-aktien innan ICA köptes ut från börsen under hösten 2021. Inför uppköpsbudet steg ICA-kursen på ett helt omotiverat sätt.

– Vår tes tidigt i utredningen var att informationen om att det fanns ett bud på att köpa ut ICA från börsen läcktes av någon från ICA-handlarnas förbundsstyrelse. Ett antal personer agerade sedan på insiderinformationen, som vid det tillfället inte var känd för marknaden, genom att köpa större aktieposter. Under utredningens gång har vi genom förhör och säkrad bevisning kunnat stärka den tesen, säger Pontus Hamilton i ett pressmeddelande. Han är kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten.

Brottsvinsterna har varierat mellan tiotusentals kronor och flera miljoner kronor i vinst. Enligt åtalet har de misstänkta handlat på informationen både privat men i flera fall också genom sina butiksbolag.

– Därför blir det naturligt att yrka på att tingsrätten även ska besluta om företagsbot för de inblandande bolagen och näringsförbud mot flera av de misstänkta, säger Pontus Hamilton.

Företagsbot yrkas mot sju bolag på sammanlagt drygt 13,5 miljoner kronor.

Läs mer: