De gemensamt ägda skogarna

Det finns flera typer av gemensamt ägda skogar i Sverige. Skogar som ägs av staten. Skogar som ägs av kooperativa företag och föreningar. Och sådant som är allmänningsskogar/besparingsskogar, häradsallmänningar och liknande. En del av dessa äger egen skog och har bolag som bedriver skogsrelaterad verksamhet och liknande. De räknas inte privata bolagsägda skogsägare men i vissa fall driver de sågverk, massafabriker och pappersbruk.

Det statliga bolaget Sveaskog AB äger 14% eller 3,1 miljoner ha. Det gör bolaget till den största skogsägaren i Sverige. Dessutom äger staten ytterligare 3% genom andra bolag och verk. Statens Fastighetsverk har exempelvis 260 000 ha. Svenska kyrkan är en annan stor skogsägare med cirka 400 000 hektar skogsmark.

Allmänningar

Häradsmarken AB förvaltar cirka 25 000 ha produktiv skogsmark för 12 häradsallmänningar i Östergötlands och Jönköpings län som också äger företaget. Häradskog förvaltar ca 60 000 ha produktiv skogsmark varav 32 000 ha för 16 häradsallmänningar i Närke och Södermanland som även är ägare av företaget. Totalt finns cirka 60 häradsallmänningar som omfattar cirka 170 000 hektar skog. Många av häradsallmänningarna är organiserade i Sveriges Häradsallmänningsförbund.

I Dalarna, Västerbotten och Norrbotten finns dessutom så kallade allmänningsskogar och besparingsskogar. Det är också kollektivt ägda skogar. Besparingsskogarna i Dalarna och allmänningsskogarna i Norrbotten är organiserade i Sveriges Allmänningsskogars Förbund (SASF). Totalt representerar de allmänningsskogar och föreningsskogar som äger 670 000 ha. I allmänhet förvaltar allmänningsskogarna och besparingsskogarna jakt och fiske på sin egna marker. De äger ofta vattenkraftverk och vindkraftverk.

Besparingsskogar och allmänningsskogar, hektar
 1. Jokkmokks allmänning, 63 000 (SASF)
 2. Orsa besparingsskog, 60 000 (SASF)
 3. Älvdalens besparingsskog, 58 000 (SASF)
 4. Pajala allmänning, 44 000, (SASF)
 5. Gällivare allmänningsskog, 45 000, (SASF)
 6. Särna-Idre besparingsskog, 35 000, (SASF)
 7. Vilhelmina övre allmänningsskog, 40 000
 8. Tärna-Stensele allmänningsskog, 38 000
 9. Lima besparingsskog, 36 000, (SASF)
 10. Arjeplogs allmänningsskogar, 34 000, (SASF)
 11. Jukkasjärvi sockenallmänning (inkl. Jukkasjärvi byallm.), 32 000
 12. Arvidsjaurs allmänningsskog, 27 000, (SASF)
 13. Sorsele övre allmänningsskog, 24 000
 14. Transtrands besparingsskog, 20 000, (SASF)
 15. Norra Venjans besparingsskog, 9 000, (SASF)
 16. Hamra Kapellags Besparingsskog, 6 500, (SASF)
 17. Svärdsjö Svartnäs besparingsskog, 4 500, (SASF)
 18. Dorotea övre allmänningsskog, 3 000
 19. Envikens besparingsskog, 2 200(SASF)
 20. Kättbo besparingsskog, 1 900 (SASF)
 21. Johannisholm besparingsskog, 1 300
 22. Gävunda besparingsskog, 1 000 (SASF)
 23. Landbobyns besparingsskog, 900 (SASF)
 24. Finngruvans besparingsskog, 600 (SASF)

Älvdalens besparingsskog samt Särna-Idre besparingsskog förvaltas gemensamt. Svärdsjö Svartnäs besparingsskog och Envikens besparingsskog är legalt att betrakta som häradsallmänningar. Största delägare i Svärdsjö Svartnäs besparingsskog är Bergvik Skog Öst med 20%.

Arjeplogs allmänningsskogar består av Arjeplogs skogsallmänning och Arjeplogs nybyggesallmänning.

Samfälligheter är inte samma sak som allmänningsskogar, besparingsskogar eller häradsallmänningar.

Kooperativa företag

De största av dessa företag är skogsägareföreningarna. Dvs Södra Skogsägarna, Norra Skogsägarna och Mellanskog som samarbetar i LRF Skogsägarna,

Södra Skogsägarna har 52 000 medlemmar som tillsammans äger 2,3 miljoner hektar skogsmark. Norra Skog har 27 000 medlemmar som äger sammanlagt har 2,2 miljoner hektar. Slutligen har Mellanskog 28 000 medlemmar med 1,6 miljoner ha skog tillsammans. Totalt har de 96 000 medlemmar. Det motsvarar cirka 31% av alla privata skogsägare i Sverige (det finns 311 000). Den totala arealen som medlemmarna i dessa tre föreningar äger är 6,1 miljoner hektar.

Mindre men kollektiva ägare/förvaltare av skog är Stiftelsen Skogssällskapet, Häradskog AB och Häradsmarken AB. Stiftelsen Skogssällskapet har cirka 28 000 hektar egen mark i Sverige men förvaltar mer.

Kooperativa företag och föreningar, förvaltad skog i hektar
 1. Stiftelsen Skogssällskapet, 50 000
 2. Häradsskog AB, 28 000
 3. Häradsmarken AB, 25 000
 4. Skogsägarna Norra Skog ek. för., 15 000

Häradsmarken AB är ett företag som ägs av 12 häradsallmänningar i Östergötlands och Jönköpings län. Företaget förvaltar ägarnas skogar samt jakt och fiske. Häradsskog AB ägs av 16 häradsallmänningar i Närke och Södermanland, Bolaget förvaltar deras skogar samt jakt och fiske på deras marker.

Häradsallmänningar Häradsmarken AB, hektar produktiv skogsmark
 1. Lysings Häradsallmänning, 4 300
 2. Göstrings Häradsallmänning, 4 300
 3. Norra Vedbo Häradsallmänning, 2 300
 4. Kinda Häradsallmänning, 2 300
 5. Hammarkinds Häradsallmänning, 2 200
 6. Bobergs Häradsallmänning, 2 100
 7. Gullbergs Häradsallmänning, 1 800
 8. Hanekinds Häradsallmänning, 1 700
 9. Valkebo Häradsallmänning, 1 500
 10. Åkerbo Häradsallmänning, 1 500
 11. Memmings Häradsallmänning, 900
 12. Dals Häradsallmänning, 500
Häradsallmänningar Häradskog AB, hektar produktiv skogsmark
 1. Öster-Rekarne häradsallmänning, 5 800
 2. Grimsten häradsallmänning, 4 400
 3. Glanshammars häradsallmänning, 3 400
 4. Åker häradsallmänning, 3 300
 5. Edsberg häradsallmänning, 3 000
 6. Oppunda häradsallmänning, 1 800
 7. Kumla häradsallmänning, 1 800
 8. Selebo häradsallmänning, 1 500
 9. Väster-Rekarne häradsallmänning, 1 400
 10. Hardemo häradsallmänning, 1 000
 11. Daga-Björnlunda häradsallmänning, 800
 12. Daga-Frustuna häradsallmänning, 800
 13. Askers häradsallmänning, 800
 14. Rönö häradsallmänning, 500
 15. Daga-Gryt häradsallmänning, 500
 16. Daga-Kattnäs häradsallmänning, 400
Häradsallmänningar, oberoende
 1. Jönåkers häradsallmänning, 7 600
 2. Snefringe häradsallmänning, 6 600
 3. Åkerbo häradsallmänning (Västmanland), 4 900
 4. Hökensås häradsallmänning, 4 800
 5. Norunda häradsallmänning, 4 600
 6. Lösings häradsallmänning, 4 400
 7. Ulleråkers häradsallmänning, 4 400
 8. Trögds häradsallmänning, 3 000
 9. Torstuna häradsallmänning, 2 800
 10. Rasbo häradsallmänning, 2 800
 11. Håbo häradsallmänning, 1 900
 12. Seminghundra häradsallmänning, 1 800
 13. Olands häradsallmänning, 1 700
 14. Kullings häradsallmänning, 1 600
 15. Tuhundra häradsallmänning, 1 100
 16. Rolken häradsallmänning, 1 100
 17. Grytens häradsallmänning, 1 000
 18. Lagunda häradsallmänning, 1 000
 19. Norrbo häradsallmänning, 900
 20. Tierp Södra häradsallmänning, 800
 21. Långhundra häradsallmänning, 800
 22. Östra Stöpens häradsallmänning, 750
 23. Bjärke häradsallmänning, 600
 24. Ärlinghundra häradsallmänning, 500
 25. Hagunda häradsallmänning, 450
 26. Sollentuna häradsallmänning, 350
 27. Norra Möre häradsallmänning, 300
 28. Siende häradsallmänning, 300
 29. Bro häradsallmänning, 250
 30. Västra Stöpens häradsallmänning, 150
Stora sockenallmänningar och samfällighetsskogar
 1. Soppero Byars samfällighetsförening, 10 000
 2. Lainio bysamfällighet, 2 200

Till detta ska läggas sockenallmänningar och samfälligheter med mindre mängder skog.

Läs mer:

Jag skriver för närvarande också på en serie om vilka som ägt och exploaterat den svenska skogen de senaste 15 åren. Bolagen, kapitalisterna, företagen, familjerna och bruken. Läs.