Kollektivt ägd taxi-app ger förarna mer betalt – Fair Taxi

Igår, den 8 september, lanserades den arbetarägda taxiappen Fair Taxi av Föreningen Taxiunionen. Appen lanseras inledningsvis i Stockholm med cirka hundra bilar. Förarna kommer inte vara anställda av företaget, utan egenanställda precis som på de större gigbolagen (Bolt, Uber etc).

Den stora skillnaden är ägandeformen. Fair Taxi (Reko Rides AB) ägs till 25 procent av Taxiunionen, 50 procent av förare och åkerier som köpt en aktie på 5 000 kronor, och till 25 procent av Samuel Nygren som är Vd och utvecklar företaget.

Taxiunionen är en förening som bildades 2015 som en Facebookgrupp för taxiförare och åkare som var trötta på arbetsvillkoren inom taxibranschen och hos de stora gigbolagen. Snart bildades en formell förening. Varken Uber eller Bolt gick med på att erkänna dem som förhandlingspart. Nu startar föreningen, förare och åkare appen Fair Taxi som utmanar storbolagen.

Förarnas inkomster höjs

Uber och Bolt tar i dagsläget ut en serviceavgift för de förare som använder appen. I Ubers fall handlar det om 25 procent och i Bolts fall 23 procent. Fair Taxi kommer ta 10 procent för de förare som investerat i appen och 12 procent för de som inte gjort det. Samtidigt kommer en taxiresa med Fair Taxi kosta 7 till 8 procent mer i jämförelse med de stora gigbolagen. John van Dittner som är ordförande i Taxiunionen säger i en artikel i tidningen Arbetaren att förarna också kommer att tjäna mer:

– Vi räknar med att förare som använder sig av Fair Taxi kommer kunna tjäna 20 procent mer än vad de gör med bolag som Uber och Bolt. Den förändringen kan exempelvis resultera i att förare som arbetar sex dagar i veckan kan ha råd att ta en dag ledigt om de vill, säger John van Dinther.

Han berättar att pengarna som Fair Taxi får in via serviceavgiften kommer att läggas på marknadsföring, kreditkortsavgift och på att utveckla en egen app som Fair Taxi kommer äga själva. Appen startar nämligen inledningsvis på en så kallad ”White label”, en applösning som görs och köps in av ett annat företag och som anpassas efter kundens önskemål.

Ladda hem Fair Taxi
Taxikunder:
För förare:

Appen har utvecklats av For Good Works AB som ägs av Samuel Nygren. Det är troligen också detta bolag som äger appen som används i nuläget. Han är också VD och styrelseordförande i Reko Rides AB.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!