Domstolsanställd anhållen för grovt brott mot tystnadsplikt

En anställd på Attunda tingsrätt anhölls i går misstänkt för att ha spridit sekretessbelagd information.

– Vilken typ av information det är fråga om och vad det kan ha fått för konsekvenser kan jag i nuläget inte säga någonting om. En offentlig försvarare har förordnats. Nu pågår sedvanliga utredningsåtgärder, bland annat förhör och tekniska utredningar, säger chefsåklagare Per Nichols i ett pressmeddelande. Han är förundersökningsledare.

Ärendet handläggs av Särskilda åklagarkammaren tillsammans med Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar.

– Vi har haft en nära dialog med ledningen för Attunda tingsrätt, vilket har underlättat utredningsarbetet, säger Per Nichols.

Senast kl. 12 på lördag den 23 september ska åklagaren besluta om han ska begära personen häktad eller inte.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!