Storbrand i Tumba i fruktfirmas lokaler

Den 26 januari i år utsattes en fruktgrossist i Skyttbrink i Tullinge, Botkyrka kommun, för ett bombdåd. De flesta medier uppger att industriområdet där företaget finns ligger i Tumba men det verkar inte vara korrekt. Adressen på Himmelsbodavägen ligger dock mellan Tumba och Tullinge. Ingen person skadades men företagets lokaler fick skador.

Nu har det utbrutit en kraftig brand i samma företags lokaler som ser ut att bli helt förstörda enligt brandkåren som enligt uttalanden i media inte kommer att släcka branden. Enligt uppgifter i media är branden förmodligen anlagd. Den har eventuellt kopplingar till den interna konflikten i Foxtrot-nätverket. Men varför den skulle ha det är lite oklart.

Många företag

Det drabbade företaget heter SBK Sweden AB och huvudägaren heter Lezma Hawez. Hawez som hör hemma i Uppsala är också huvudägare i AB Malte Gustavsson Frukt & Bär som har sina lokaler i partihallarna i Göteborg och flera företag som LKH Holding AB. LKH Holding AB är moderbolag för SBK Sweden AB, SBK Group AB (som i sin tur är huvudägare i Malte Gustavsson) och Bärprinsen AB.

Styrelsen i LHK Holding AB består av Lezma Hawez med släktingen Namå Hawez som suppleant. I SBK Sweden AB sitter Lezma Hawez, Sven Demitz-Helin (VD, ordf) och Ramazan Fidan i styrelsen.

Lezma Hawez och Sven Demitz-Helin sitter också i styrelsen för AB Malte Gustavssons Frukt & Bär. Övriga styrelseledamöter i Göteborgsföretaget är Mats Gustavsson (vice VD) och Yousef Kachama (VD) som dessutom båda två är minoritetsägare.

I styrelsen för Bärprinsen AB sitter Falake Fidan med Mehmet Emin Tursak som suppleant. Sannolikt är Falake Fidan och Ramazan Fidan släkt. Ramazan Fidan är också engagerad i HT Food AB där han är suppleant i styrelsen. Ordinarie styrelseledamot är Bilal Khalifa som också är styrelseledamot i WD Foodservice AB som formellt ägs av Bilal Hussein. Yousif Khalifa som troligen är bror till Bilal Khalifa är styrelsesuppleant.

Lezma Hawez är gift/sambo med Trifa Ismail som bland annat har företagen Fruit & Berries Sweden AB och Apoteksgruppen i Uppsala Nr 5 AB.

Paret Hawez/Ismail är uppenbarligen aktiva i frukt- och bärbranschen. Det skulle kunna innebära att de har nån slags koppling till Ismail Abdos (jordgubben) familj som ju är aktiva i bär- och fruktbranschen. Men någon sån koppling har jag dock inte kunnat hitta. Enligt uppgifter ska dock en person som förekommer i företaget SBK Sweden AB finnas med på den så kallade dödslistan. Den kopplingen hittar jag inte heller men jag utesluter inte att den finns.

Nätverk Foxtrot och bärhandeln

Personer som står nära Ismail Abdo som varit en ledande person i det kriminella Foxtrotnätverket är involverade i bärbranschen. Han själv ska tidigare också ha varit inblandad i bolaget. Det är därför han i media kallas Jordgubben.

Det aktuella företaget heter Roslagsbär AB och ägs av Bilal Abdo som förmodligen är bror till Ismail Abdo. I styrelsen sitter Bilal Abdo med fadern Mohammed Abdo som suppleant. Under 2022 mer än fördubblades bolagets omsättning jämfört med 2021. Även vinsten fördubblades.

Roslagsbär AB är dessutom delägare i Tjärna C Matmarknad AB i Borlänge som driver en livsmedelsaffär. Suppleant i styrelsen för Tjärna C Matmarknad AB och delägare är Fuat Ortac som är svåger till Ismail Abdo. Ortac driver flera livsmedelshandelsföretag i Vaksala, Uppsala. Företagen är Ortac Livsmedel AB och en enskilda firman Ortac Handel.

Fuat Ortac såväl som Bilal Abdo och fler andra ur familjen Abdo finns med på den så kallade dödslistan.

Någon koppling mellan Ismail Abdos brottslighet och hans släktingars bärföretag har inte kunnat beläggas.

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!