Allra – åtal för grov oredlighet mot borgenärer

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm har väckt åtal mot fem personer gällande två händelser under 2020. Brotten skedde i samband med att Svea hovrätt prövade det så kallade Allra-målet. Två av de åtalade är advokater och en av dem auktoriserad revisor. Huvudmannen en företrädare för Allra.

Av hovrättens dom i Allra-målet framgick att ett flertal personer avsiktligen hade orsakat skada för ett stort antal pensionssparare. På grund av det skulle betala 318 miljoner kronor i skadestånd. Hovrätten utdömde dessutom stora belopp i företagsböter och rättegångskostnader.

Dolde tillgångar

I det aktuella åtalet påstås att en företrädare för Allra inför hovrättens dom gjort sig av med tillgångar värda cirka 140 miljoner kronor. Den misstänkte är Alexander Ernstberger. En fastighet på Lidingö (då värd 65 miljoner) gavs som gåva till en nära anhörig. Dessutom beslutades om utdelning från ett aktiebolag som Ernstberger ägt. Syftet var att fastigheten och tillgångarna i aktiebolaget inte skulle kunna användas till att betala tillbaka pengar till de pensionssparare som placerat sitt sparande i Allras fonder.

– Brottet oredlighet mot borgenär handlar om att man inte får skänka bort tillgångar för att på så sätt slippa betala sina skulder. I det här fallet handlar det om att man skänkt bort tillgångar för att slippa ersätta de pensionssparare vars pengar man tidigare tagit. Det anser jag är försvårande eftersom man då utsätter samma pensionssparare för en upprepad kränkning, säger Johan Bäckström, senior åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Advokater åtalade

Fyra personer är också åtalade för medhjälp till företrädarens brott. Alexander Ernstbergers fru och två advokater påstås ha hjälpt den tidigare företrädaren med gåvan av fastigheten. En auktoriserad revisor påstås ha hjälpt till med utdelningen.

Åklagaren har begärt att tingsrätten frågar Advokatsamfundet respektive Revisorsinspektionen om det som påstås i åtalet kan leda till åtgärder från deras sida.

Under utredningen har åklagare genom tvångsmedel återtagit tillgångar till ett värde av cirka 90 miljoner kronor. Det har redan återbetalats eller kommer att kunna betalas tillbaka till drabbade pensionssparare. Samtliga åtalade personer förnekar brott.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!