Det är inte antisemitism

Att kritisera Israel för ockupationen av större delen av Palestina är inte antisemitism. Inte heller är det antisemitism att kalla Israel en apartheidstat. Inte heller att kritisera bombningarna av Gaza eller att kritisera bosättningarna på Västbanken.

Att kritisera den israeliska militärens övergrepp på Västbanken eller i Gaza eller att kritisera övergreppen mot civila och barn både inne i Israel, på ockuperade områden eller på palestinska områden på Västbanken och Gaza är inte heller antisemitism. Det är normalt mänskligt och humanistiskt beteende att framföra sådan kritik.

Det är inte heller antisemitism att kritisera Israels existens som en religiöst baserad stat. Inte heller att kritisera Israels regering eller kalla den israeliska regeringen för fascistisk är antisemitism. Inte heller är åsikten att indraget bistånd till Gaza är dåligt någon antisemitism. Att vara för stöd för bistånd till civila och demokratiska projekt i Palestina (Västbanken eller Gaza) är på något sätt antisemitism.

Åsikten att den enda lösningen på Palestina-Israelfrågan är en sekulär stat är inte heller en antisemitisk ståndpunkt. Det är bara att förespråka en stat med plats för palestinier och israeler, judar, muslimer, kristna, druser och samarier med flera. På samma sätt anser jag att Sverige är en stat för svenskar, samer, romer, tornedalsfinnar och finnar. En stat för muslimer, kristna, ateister, buddhister, hinduer och judar.

Hamas

Inte ens stöd för Hamas behöver vara antisemitiskt trots att Hamas utan tvekan är en antisemitisk organisation. Dessutom är det en fascistisk och högerextrem såväl som islamistisk organisation som en människa inte på nåt sätt borde stödja. Att många palestinier ändå gör det är beklagligt men ändå begripligt.

Många palestinier lever under vidriga förhållanden och utsätts för ständigt förtryck. På Västbanken såväl som i utomhusfängelset Gaza. Att de då ger sitt stöd till en organisation, Hamas, som presenterar en enkel lösning på deras problem är inte konstigare än att svenskar stöder fascistiska Sverigedemokraterna (SD). De politiska likheterna mellan SD och Hamas är stora. Detta även om de idag använder sig av olika politiska arbetsmetoder.

Högern har tappat koncepterna

När borgarmedia, högerhökar, regeringsföreträdare och fascister i Sverige gormar om att all kritik mot Israel är antisemitism kan vi bara konstatera att högern helt tappat koncepterna. De har spårat ur på ett mycket obehagligt, aggressivt och fascistiskt sätt. De uppmanar i praktiken till våldshandlingar genom sitt aggressiva och hysteriska agerande.

Vad som är antisemitism är anklaga det judiska folket för de övergrepp som den israeliska staten eller den israeliska regeringen begår. Vad som är antisemitism är att ge sig på judarna i Sverige med anledning av Israels agerande. Varken judarna i Sverige eller nåt annat land bär ansvar för den israeliska statens eller den israeliska regeringens övergrepp mot palestinier. Och självklart har det i sig inget med judendom och judisk religion att göra Det handlar istället om att en politisk åsiktsriktning, sionismen, är det som rättfärdigar Israels existens och förtrycket av palestinierna.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!