Gängland Sverige – La Familia MC

La Familia MC startades 2012 i Malmö. På en adress i centrala Malmö drev några av personerna bakom La Familia vid den tiden en svartklubb. I Halmstad hade det funnits ett kriminellt gäng redan 2005 som kallades La Familia. De kom senare att bli en del av Black Cobra och de hade en tydlig koppling till den nya gruppen eller klubben i Malmö.

En man från Halmstad deltig i bildandet av den nya klubben i Malmö. När Satudarah MC i Malmö startades 2013 blev La Familia en supportergrupp till dem. Ahmad Zein var en av grundarna av Satudarah MC.

I maj 2018 visade de två grupperingarna upp sig tillsammans i en procession i Halmstad ledda av en brorson tll Ahmad ein samt en av de män som en gång i tiden grundade La Familia i Halmstad och sedan varit medlem i Black Cobra. De försökte bland annat genom hot och utpressning överta en restaurang i Halmstad vid namn Times. Då sköts en man i benet utanför restaurangen. De har sen dess till och från haft en närvaro i Halmstad på olika sätt.

Konsult inom Konflikt

Alaeddine Zein, en äldre bror till Ahmad och Khalid Zein var senare den som låg bakom starten av den nya konstellationen inom den kriminella sfären som kallades Konsult inom Konflikt (KIK), en slags rådgivnings- och indrivningsbyrå. Den ovan nämnde mannen från Halmstad kom också att bli ledande i KIK. Alaeddine Zein har genom åren sen han kom till Sverige på 1980-talet från Libanon dömts för en lång rad brott, däribland ekonomiska brott.

Sen länge hade Alaeddine Zein haft en roll som medlare i konflikter mellan olika nätverk . Han har både enligt honom själv och polisen i Malmö arbetat ihop med polisen för att lösa en konflikt där hans kriminella vänner, eventuellt släktingar till honom, utpressade en förståndshandikappad man. Han har alltså en liknande roll som Hashem Ali Khan i Göteborg. Grundandet av KIK var uppenbarligen ett försök att bygga vidare på detta och utvidga det.

Utpressning

2018 dömdes flera medlemmar i La Familia av hovrätten till fängelsestraff för grov utpressning och försök till utpressning. Vid

La Familia MC etablerade sig också i Sundsvall. Tre män i 40-årsåldern som tillhörde klubben i Sundsvall åtalades 2021 för utpressning och olaga hot. De försökte driva in påhittade skulder från ett antal hantverkare. Även personer i Upplands-Väsby utsattes för utpressning.

Nedläggning av Satudarah MC

Na?r Satudarah lades ner i Sverige år 2022 sa? fortsatte La Familia MC sin verksamhet, fra?mst i de so?dra delarna av landet. De a?ndrade sina fa?rger till de ursprungliga fra?n 1968, svart och gra?tt. KIK lades ner samtidigt som Satudarah MC.

La Familia finns förutom i Sverige också i bland annat i USA och Holland. Numera?ren i Sverige a?r troligen runt 20–40 personer. Acta Publica har identifierat flera personer som är aktiva i La Familia. Flera av dem är do?mda fo?r bland annat grov narkotikasmuggling, grov misshandel, ma?nniskorov, grov utpressning, narkotikabrott och hot mot tja?nsteman.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!