Varför intervjuar ETC en av landets sämsta polischefer?

I en artikel i ETC intervjuas polismästaren Jale Poljarevius. Det är en märklig artikel då han framställs i mycket positiv dager trots att han är en av Sveriges sämsta polischefer. Polisregion Mitt som han arbetar i är tillsammans med polisregion Stockholm de områden som misslyckats kapitalt i kampen mot de kriminella gängen. Det är där gängskjutningarna ökat och där sprängningarna är vanligast.

Orsaken till det är den grundinställning Poljarevius ger uttryck för i artikeln. Han menar att det först krävs en pansarnäve, Hårda tag. Ingen pardon. Det är den inställningen som gör att polisregion Mitt är ett av de värsta områdena när det gäller gängkriminalitet. Med många skjutningar och sprängningar. Det leder till onödiga personkontroller med rasprofilering och att en negativ inställning till polisen skapas bland ungdomar.

De som lyckas

En omvänd inställning är vad som präglar de polisområden som lyckats bekämpa gängen. Det som krävs är att skapa förtroende i allmänheten och bland ungdomar. Det har polisen i Göteborg genom att i första hand använda mjuka metoder. Förtroendeskapande och förebyggande. Inga onödiga personkontroller och ingen rasprofilering.

Det har lett till att polisregion Väst och Göteborg har minskat gängvåldet. Västsverige har tillsammans med Norrland minsta gängvåld i Sverige. Dessutom har Göteborg och Sverige mycket hög uppklarningsprocent för gängrelaterade mord och allvarliga brott i allmänhet. De sätter dit en högre andel av de grova brottslingarna än polisregion Stockholm och polisregion Mitt. Genom att de arbetar helt motsatt gentemot vad Jale Poljarevius.

Dålig polischef

Poljarevius är en dålig polischef som har fel prioriteringar även om han naturligtvis inte har fel i allt. Men han har fel i det grundläggande då han sätter hårda tag i första hand och mjuka metoder i andra hand. Att ETC lyfter fram och hyllar Poljarevius är för mig obegripligt. Han är en av de sämsta polischeferna i Sverige och verkligen ingen förebild.

Läs mer:

 

Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!