Israel är grundproblemet

Israel startade kriget mot palestinierna. Det skedde 1948 när de ockuperade stora delar av Palestina och jagade bort palestinierna från det land där de bodde. De har sen aldrig fått återvända från de flyktingläger där de hamnade. Ockupationen har sen bara fortsatta, Israel har ockuperat allt mer av Palestina, allt större områden. De har tvingat palestinier utomlands eller gjort deras flyktingläger, städer och byar till stora fängelser.

Det är inte underligt om många palestinier i ett sådant pressat läge ibland tara till överdrivet våld och överdrivna reaaktioner. Det är inte underligt om en del av ger stöd till en extrem och reaktionär organisation. En organisation som består av två delar, en väpnad grej och en humanitär gren. Hamas. En konservativ, fascistisk organisation.

Israel som stat är ett resultat av en fascistisk ideologi, sionismen. Med tiden har denna stat och denna ideologi blivit allt mer reaktionär och allt mer inhuman. Idag styrs Israel därför av en extremhögerregering som bara kan se repression och våld som en lösning på helt. Inskränkt demokrati som ett svar på protester från vänster, våld som ett svar på protester mot palestinier. Israel är grunden till problemen och problemen försvinner förmodligen inte förrän Israel har ersatts av en sekulär stat med plats för alla. Palestinier, israeler, armenier, judar, muslimer, kristna, samaritaner druser, med mera.

Ockupationsmakt

Samtidigt är också Israel den starkare parten i konflikten. Förutom att vara en ockupationsmakt är de också militärt överlägsna. Ungefär på samma sätt som Tyskland var som ockupanter i Norge. Den norska motståndsrörelsen försvarade sig med våld. Det gick inte så himla bra och Tyskland mördade delar av deras befolkning. Sköt dem direkt eller spärrade in dem i läger. De gjorde motstånd och ibland hände det att de dödade civila.

Det är och var olyckligt och felaktigt att mörda civila. Oavsett vem som gör det och var det än sker. Men det var Tyskland som var huvudansvariga för ockupationen av Norge och Tyskland som fick huvuddelen av kritiken. Inte den norska motståndsrörelsen. Samma sak gäller i Palestina. Israel är ockupationsmakten och är de som huvudsakligen ska kritiseras. Det är bara om ockupationen upphör som situationen kan lösas. Det är också bara så som Hamas makt kan minskas.

Eftersom Israel är ockupationsmakten har de ingen som helst rätt att försvara sig. Framförallt inte genom att mörda 10 000-tals civila varav en mycket stor del är barn. Palestinierna har däremot en rätt att försvara sig från ockupationsmaktens övergrepp. Dock inte genom att mörda civila. När det palestinska motståndet agerar på det viset gör de sig själva en otjänst. Hamas med flera som genomförde attacken agerar på ett sätt som inte leder till att en lösning på konflikten blir lättare utan de skapar ökade svårigheter.

Övergrepp

Israel begår i dagsläget långt mycket värre övergrepp än Hamas. Precis på samma sätt som nazisternas massmord på judar, kommunister, socialdemokrater, romer, funktionhindrade och andra var värre än de allierades terrorbombningar av Dresden och Hamburg så är Israels terrorbombningar värre än Hamas besinningslösa terrordåd mot civila israeler. Det är staten Israel som är ansvarig för att miljoner palestinier i flera generationer levt och lever i flyktingläger och utomhusfängelser.

Israel är grundproblemet. Det är deras ockupation av Palestina som är orsaken till konflikten och problemen. Det är mot dem huvudkritiken ska riktas.

Läs mer: