16 personer dömda för insiderbrott i ICA Gruppen AB

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett mål rörande insiderbrottslighet kopplad till handel i ICA-aktien under hösten 2021.18 personer åtalades, 16 fälldes.

9 personer fälldes för grova insiderbrott medan de övriga fälldes för insiderbrott av normalgraden. En person dömdes också för obehörigt röjande av insiderinformation. Påföljderna har för tre av de åtalade bestämdes till fängelse, som längst 3 år och 2 månader. Övriga som dömdes fick villkorlig dom med antingen samhällstjänst eller böter.

Aktiehandeln pågick under två månader före det att ICA-handlarnas Förbund lade ett offentligt bud på ICA Gruppen AB. När marknaden fick kännedom om budet steg aktiekursen kraftigt. Tingsrätten har kommit fram till att de dömda har känt till budet i förväg och på så sätt kunnat göra stora vinster på sin värdepappershandel.

– Det är åklagarna som ska bevisa att insiderbrott faktiskt har begåtts, dvs. att värdepappershandeln inte grundar sig på egen analys eller tur. Flera av de tilltalade är ICA-handlare med mycket god kunskap om ICA-rörelsen. Tingsrätten har trots detta kommit fram till att deras aktiehandel har varit baserad på insiderinformation om ett kommande bud på ICA Gruppen och inte på egen analys eller erfarenhet. Den mycket omfattande handeln, timingen, personkopplingarna och säkrad kommunikation mellan de tilltalade har alltså räckt för en fällande dom, säger rådmannen Ylva Aversten i ett pressmeddelande.

För två av de åtalade har näringsförbud meddelats. Förutom påföljden ska de dömda betala tillbaka de aktievinster som de har gjort, vilket totalt handlar om cirka 16 miljoner kr. Merparten av de dömda ska också helt eller delvis själva stå för sina försvararkostnader i målet.

De dömda
 • St*f@n Bjäl*st#g, 1 år och 8 månader i fängelse samt näringsförbud i 3 år för grovt insiderbrott i 3 fall.
 • An*tt Br@?n, dagsböter för insiderbrott
 • M@r#a Börj*sson, villkorlig dom och samhällstjänst 180 timmar för grovt insiderbrott
 • Osk@r Fr#s#ng, villkorlig dom och dagsböter för insiderbrott
 • Alb#n Håk@nss0n, villkorlig dom och samhällstjänst 180 timmar för grovt insiderbrott
 • H*nr#k Nom@rk, villkorlig dom och samhällstjänst 120 timmar för insiderbrott
 • Andr*@s Ohlss0n, villkorlig dom och samhällstjänst 160 timmar för grovt insiderbrott
 • R@sm?s Ohlss0n, villkorlig dom och samhällstjänst 160 timmar för grovt insiderbrott
 • Er#k Olss0n, villkorlig dom och samhällstjänst 240 timmar för grovt insiderbrott och 2 fall av obehörigt röjande av insiderinformation
 • Joh@n Olss0n, villkorlig dom och dagsböter för insiderbrott
 • Per Ola Olsson, fängelse 3 år och 2 månader för flera fall av grovt insiderbrott samt näringsförbud i 5 år
 • Ev*l#na Sv*nsson, villkorlig dom och dagsböter för insiderbrott
 • H@mp?s Sv*nsson, villkorlig dom och samhällstjänst 140 timmar för 2 fall av insiderbrott
 • H*l*n Sv*nsson, villkorlig dom och dagsböter
 • H*nr#k Sv*nsson, villkorlig dom och samhällstjänst 240 timmar för insiderbrott och grovt insiderbrott
 • Thom*s Öst*rb*rg, fängelse i 1 år och 2 månader för grovt insiderbrott.
Företag som dömdes till företagsböter
Läs mer: