De nya batterifabrikerna

Med anledning av elektrifieringen av bilparken i Sverige så kommer det att byggas en mängd batterifabriker i Sverige. Den första byggs i Skellefteå och den ska vara i fullproduktion år 2026. Det företag som bygger den är Northvolt Ett AB som är ett dotterbolag till Northvolt AB. Fabriken beräknas ha 4 000 anställda när den står helt klar år 2026. I Skellefteå ska Northvolt också bygga en återvinningsanläggning för bilbatterier, Northvolt Revolt.

I Göteborg ska Volvo Cars AB  och Northvolt AB bygga en gemensam batterifabrik i genom det gemensamma dotterbolaget Novo Energy AB som har dotterbolagen Novo Energy Production AB och Novo Energy R& D AB. När fabriken står klar och i fullproduktion beräknas den ha 3 000 anställda.

I Västerås finns ett annat dotterbolag till Northvolt AB, nämligen Northvolt Labs AB. De bedriver batteriforskning och tillverkning av batterier och har cirka 630 anställda idag. Dessutom planerar Northvolt att bygga en fabrik för tillverkning av anoder i Borlänge, Northvolt Fem AB. Anoder tillverkas av grafit.

Totalt har Northvolt AB idag 3 500 anställda i Sverige. Största ägare är Volkswagen med en ägarandel på cirka 22 procent, följt av den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs med ungefär 16 procent. Största svenska ägare är Harald Mix och Carl-Erik Lagercrantz, via deras gemensamma bolag Vargas Holding samt vd:n Peter Carlsson. Förutom Volkswagen och Volvo samarbetar bolaget också med BMW.

Underleverantörer

Dessutom bygger flera företag fabriker som ska vara underleverantörer till Northvolts batterifabriker. Kinesiska PTL (Shanghai Putailai New Energy Technology) planerar att bygga en fabrik i Sundsvall för att tillverka batterianoder. Fabriken är tänkt att stå klar 2026 och ha cirka 1 900 anställda vid full produktion.

En annan lite mindre anodfabrik är tänkt att bli byggd i Luleå. Byggare av den är Talga AB som också ska öppna en grafitgruva i Vittangi (Nunasvaara). Talga AB ägs av australiensiska Talga Mining Pty Ltd.

Slutligen ska kinesiska Shenzen Senior Technology Material bygga en fabrik i Eskilstuna som ska leverera produkter till Northvolt. Antalet anställda beräknas bli cirka 500 när fabriken står färdig år 2025.

Läs mer: