En ren synvilla – nettoutvandringen 2023

Under 2023 översteg utvandringen från Sverige för första gången på mycket länge (94 år) invandringen. Men det är i själva verket en ren synvilla. En statistisk synvilla. I själva verket, dvs i verkligheten, skiljer sig inte invandringen och utvandringen under 2023 nämnvärt från åren innan. Enda anledningen till att det skiljer sig är att Migrationsverket inte skött sitt jobb.

Varje år utvandrar ungefär 50 000 människor från Sverige. Den största gruppen är personer födda i Sverige. En majoritet av de som utvandrar är utlandsfödda. Ungefär 20 000 svenskfödda lämnade landet förra året, vilket är ett antal som har legat relativt stabilt över tid. Därefter kom personer födda i Syrien (3 500), Indien (3 500), Kina (2 900) och Irak (2 700). Kineserna och indierna är högutbildade gästarbetare i Sverige och det invandrar normalt lite fler än det utvandrar. Syrierna och irakierna är flyktingar som återvänder.

Även den största gruppen bland de som invandrar till Sverige varje år är svenskfödda precis som när det gäller utvandringen. Och precis om för utvandringen är de inte i majoritet bland de som invandrar.

Den statistiska synvillan

Men åter till problemet med förra årets statistik vilket också påverkar åren innan. 15 000 av de som registrerats som utvandrade förra året kan hänföras till Skatteverkets utökade kontroller av personer folkbokföring och bostadsadresser. Sprid de 15 000 ut på de senaste 5 åren så försvinner större delen av skillnaderna mellan åren liksom nettoutvandringen. Det handlar om personer som utvandrat tidigare men aldrig anmält det.

Skatteverkets kontroller och det som avslöjats med hjälp av dem beror på att Migrationsverket inte sköter sitt jobb. De regler som finns reglerna har under lång tid inte följts av Migrationsverket. I höstas kunde Riksrevisionen visa att 9 000 personer hade kvar sina permanenta uppehållstillstånd i slutet av 2020 trots att de lämnat landet. Detta trots att Migrationsverket enligt lag är skyldigt att återkalla uppehållstillståndet när en person inte längre är bosatt i Sverige.

Migrationsverket har under lång tid inte skött detta uppdrag men under 2023 tog de tag i detta. 10 000 personer blev av med sina uppehållstillståndet på grund av Migrationsverket skärpt upp sina rutiner. Även detta bidrog till synvillan om nettoutvandringen under 2023.

Verkligheten verkar faktiskt vara att politiken i Sverige påverkar väldigt lite vad det gäller invandring och utvandring. Tobias Hübinette liksom många högerextrema kommentatorer tycks ha helt fel om detta. Nettoutvandringen under 2023 har inget med politiken att göra utan det är en ren synvilla.