Visitationszoner döms ut av kriminolog

I en artikel om de så kallade visitationszonerna i ETC uttalar sig kriminologen Magnus Lindgren om de så kallade visitationszonerna. Hans åsikt är klar. Visitationszoner döms ut:

– Det finns bara ett skäl till att visitationszoner införs i Sverige och det är politikernas behov av nya åtgärder för att visa att de gör något, säger Magnus Lindgren. Han är före detta polis, kriminolog och ordförande i stiftelsen Tryggare Sverige.

– Det finns en uppenbar risk för att visitationszonerna ökar spänningarna och leder fram till nya konfrontationer. Detta är vad som hände i New York och istället slog pendeln tillbaka.

Artikeln i ETC handlar dock i huvudsak om New York och konsekvenserna av visitationszoner där på 2000-talet. Det är en märklig referens och en märklig jämförelse för det finns noll likheter mellan New York och Sverige. På den tiden skedde en mycket omfattande gentrifiering i flera fattiga områden på Manhattan såsom Hell’s Kitchen, East Harlem och Harlem. Det innebar att fattiga flyttade ut till Jersey City, Newark och andra orter som ligger på andra sidan Hudson-floden i delstaten New Jersey.

Brottsligheten i New York minskade kraftigt på grund av detta och inte på grund av visitationszonerna. Men polisen började på grund av regelverket kring visitationszoner att rasprofilera i en mycket stor omfattning. Det ledde till rena trakasserier mot svarta och latinos vilket skyndade på utflyttningen av fattiga. De sociala konsekvenserna var mycket omfattande och kraftig negativa för fattiga människor och speciellt för svarta och latinos.

Visitationszoner eller säkerhetszoner som de kallas av den svenska regeringen riskerar att leda till att polisen i Sverige agerar likadant. Men samtidigt inte för polisen har redan idag möjlighet att kontrollera och visitera i princip vem de vill enligt polislagen. Något som Magnus Lindgren påpekar:

Svensk polis kan redan idag genomföra vad som i New York kallades stop, question and frisk genom polislagen, så frågan är varför visitationszoner behövs här.

– Det här är svensk polis och svenska politiker i ett nötskal, man skriker efter ny lagstiftning och nya resurser utan att använda det som finns. Detta kommer att leda till att unga män av icke-svenskt ursprung kommer att stoppas i ännu högre grad.

– Det här handlar i hög grad om att den lokala polisen och den lokala förankringen inte finns idag. Om den fanns så skulle en ”over-policing” motverkas eftersom polisen skulle ha förtroendet hos de som bor där.

Visitationszoner är helt enkelt inget som behovs och de kommer med stor sannolikhet att få negativa konsekvenser om de överhuvudtaget kommer att förändra nåt. Vilket inte alls är säkert.

Läs mer: