Visitationszoner och vistelseförbud

Den 1 februari infördes lagen om vistelseförbud i Sverige. Lagen innebär möjlighet att begränsa att en person som främjar grov brottslighet ska få vistas på vissa platser, utan att personen har dömts för brott. Vistelseförbudet riktar sig mot enskilda individer och det är åklagare som beslutar om åtgärden efter anmälan från polisen. De poliser som arbetar i ett område har i regel mycket god kännedom om de aktörer som har en påverkan på brottsligheten i området, och det är även de som bäst kan se till att beslutet efterlevs.

Lagen om vistelseförbud är en rent fascistisk lag som innebär att en extremhögerregering kan använda den mot vänsteraktivister och alla som på något sätt anses vara kopplade till det som polisen och högerextremister anser vara brottslighet. Och delar av polisen och högerpartierna samt hela fascistpartiet SD och nazistgrupperna i sin helhet anser ju att miljöaktivister, antirasistiska aktivister och en del fackliga aktivister är brottslingar. De brukar till och med inkludera en del av dessa personer och grupper i den organiserade brottsligheten.

Lagen kommer att innebära problem för personer som deltagit i eller deltar i miljöaktioner, klimataktioner, strejker, antirasistiska aktiviteter med mera. Den kan också slå mot opinionsbildare som försvarar den typer av aktioner och handlingar.

Visitationszoner

I mars ska den fascistiska lagen om vistelseförbud dessutom kompletteras med ytterligare en fascistisk lag. Lagen om säkerhetszoner, dvs zoner där polisen får stoppa och kroppsvisitera vem som helst utan minsta brottsmisstanke.

Med tanke på att polisen idag på många platser redan agerar på det viset och ägnar sig åt rasprofilering kommer det att leda till ännu mer rasprofilering. Det kommer att leda till trakasserier av ungdomar i fattiga förorter och till att polisen blir ännu sämre omtyckt i fattiga områden. Konsekvensen är försämrad trovärdighet för polisen, försämrad uppklarning av brott och fientlighet riktad mot polisen.

Vistelseförbud och visitationszoner kommer inte att leda till minskad brottslighet och inte leda till minskat våld. Snarare motsatsen. Mer våld och ökad brottslighet. Men myndigheterna och politikerna kommer att använda den kraftiga minskning av skjutningarna i Sverige som började redan i oktober till att hävda att deras åtgärder fungerat.

Men deras lagar och åtgärder har ingen som helst effekt på brottsligheten. Det är andra saker som lett till minskningen av gängvåldet. Saker som överhuvudtaget inte har med politikernas nya lagar eller hårdare straff att göra.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Visitationszoner och vistelseförbud”

  1. Inte så att jag är någon förespråkare för nya lagar om visitationszoner och vistelseförbud. Däremot tycker jag du överdriver riskerna av vistelseförbud. Faktum är att vi redan i dagens lagstiftning har kontaktförbud (https://www.aklagare.se/om_rattsprocessen/fran-brott-till-atal/kontaktforbud/) som har klara likheter med vistelseförbudet även om det också finns skillnader. Beslutet fattas i båda fallen av åklagare och min uppfattning är att vårt rättsystem har en nivå där risken för att åklagare driver politiska agendor är begränsad.

Kommentarer är stängda.