Fascistiska lagar leder till ökad rasism och ökat förtryck

Sveriges högerextrema regering inför den ena repressiva lagen efter den andra. Och för att skapa stöd för åtgärderna överdriver de antalet kriminella i en mängd olika rapporter. Sammantaget innebär alla de nya lagarna och repressiva åtgärderna att Sverige alltmer blir ett land präglat av en fascistisk retorik från makthavarna och av fascistisk lagstiftning. Det handlar som jag ser det om fascistiska lagar,

Visitationszonerna ska därför ses som en del i ett komplex av fascistisk lagstiftning där höga straff, repression av missbrukare dvs sjuka människor, vistelseförbud, godtyckliga kontroller och rasprofilering utgör centrala delar.

Rasprofilering och godtyckliga personkontroller från polisen och rättsväsendet har alltid förekommit och det är fortfarande mycket vanligt. Med hjälp av lagstiftning om vistelseförbud och visitationszoner kommer möjligheterna till godtyckliga personkontroller att öka lavinartat. Polisen behöver med stöd av de lagarna inte ens producera nån slags förklaring till varför en personkontroll genomförs. De behöver inte hitta på brottsmisstankar utan kan kontrollera vem som helst.

Vistelseförbud

Lagen om vistelseförbud infördes den 1 februari.. Lagen innebär möjlighet att begränsa att en person som främjar grov brottslighet ska få vistas på vissa platser, utan att personen har dömts för brott. Vistelseförbudet riktar sig mot enskilda individer och det är åklagare som beslutar om åtgärden efter anmälan från polisen.

Lagen om vistelseförbud är en rent fascistisk lag som innebär att en extremhögerregering kan använda den mot vänsteraktivister och alla som på något sätt anses vara kopplade till det som polisen och högerextremister anser vara brottslighet.

Och delar av polisen och högerpartierna samt hela fascistpartiet SD och nazistgrupperna i sin helhet anser ju att miljöaktivister, antirasistiska aktivister och en del fackliga aktivister är brottslingar. De brukar till och med inkludera en del av dessa personer och grupper i den organiserade brottsligheten.

Lagen kommer att innebära problem för personer som deltagit i eller deltar i miljöaktioner, klimataktioner, strejker, antirasistiska aktiviteter med mera. Den kan också slå mot opinionsbildare som försvarar den typer av aktioner och handlingar.

Dessutom kommer lagen att användas mot personer från minoriteter. De kommer att utan misstankar om brott kunna förbjudas att besöka platser där de handlar, har släktingar med mera. Deras liv riskerar att bli mycket mer komplicerat. Det ger polisen och rättsväsendet fler möjligheter att förtrycka och förfölja människor som redan har det svårt.

Visitationszoner

I mars ska den fascistiska lagen om vistelseförbud dessutom kompletteras med ytterligare en fascistisk lag. Lagen om säkerhetszoner, dvs zoner där polisen får stoppa och kroppsvisitera vem som helst utan minsta brottsmisstanke. Det handlar om det vi i debatten i allmänhet kallar visitationszoner.

Med tanke på att polisen idag på många platser redan agerar på det viset och ägnar sig åt rasprofilering kommer det att leda till ännu mer rasprofilering. Det kommer att leda till trakasserier av ungdomar i fattiga förorter och till att polisen blir ännu sämre omtyckt i fattiga områden. Konsekvensen är försämrad trovärdighet för polisen, försämrad uppklarning av brott och fientlighet riktad mot polisen.

Även denna lag kommer att användas mot miljöaktivister och andra politiska aktivister. Detta om de är aktiva i områden som anses vara så kallade säkerhetszoner och där polisen har rätt att kontrollera vem som helt utan att den begått eller ens misstänks för att eventuellt kunna begå brott. Med andra ord kommer lagen att kunna användas mot personer som protesterar mot felaktiga polisingripanden, hyreshöjningar, vräkningar med mera. Den kommer att kunna användas mot demonstranter och deltagare på protestmöten.

Ingen effekt på brottsligheten

Vistelseförbud och visitationszoner kommer inte att leda till minskad brottslighet och inte leda till minskat våld. Snarare motsatsen. Mer våld och ökad brottslighet. Men myndigheterna och politikerna kommer att använda den kraftiga minskning av skjutningarna i Sverige som började redan i oktober till att hävda att deras åtgärder fungerat.

Men deras lagar och åtgärder har ingen som helst effekt på brottsligheten. Det är andra saker som lett till minskningen av gängvåldet. Saker som överhuvudtaget inte har med politikernas nya lagar eller hårdare straff att göra.

Läs mer:
Liked it? Take a second to support Anders_S on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Fascistiska lagar leder till ökad rasism och ökat förtryck”

Kommentarer är stängda.