Renare luft ger snabbare uppvärmning

I en artikel i Ny Teknik redogörs för en norsk forskningsrapport som studerat effekten av renare luft i förhållande till klimatförändringarna. Det visar sig att den renare luften bidrar kraftigt till att uppvärmningstakten i världen ökar. De fossila bränslen vi använder idag har mycket lägre halt av svavel med mer. Förbränningen släpper ut mycket färre partiklar ån tidigare vilket medför att solinstrålningen till jorden ökat kraftigt. Renare luft ger snabbare uppvärmning av jorden:

En forskningsrapport från den norska klimatbyrån Cicero, som nyligen publicerades i tidskriften Nature Communications Earth & Environment, drar slutsatsen att minskningen av aerosolutsläpp förklarar nästan 40 procent av ökningen av den energiobalans som drev den globala uppvärmningen under tidsperioden 2001 till 2019.

– Det var en ögonöppnare för mig att effekten var så stor, säger studiens huvudförfattare Øivind Hodnebrog, seniorforskare vid Cicero, till Science.

Jordens energibalans är skillnaden mellan den inkommande strålningen från solen och den strålning som reflekteras bort från jordytan.

Här innebär den minskande mängden luftpartiklar i jordens atmosfär att jorden absorberar mer energi från solen än den reflekterar.

Partikel, speciellt sulfatpartiklar (svavelhaltiga partiklar), reflekterar nämligen en massa solljus och verkar alltså bromsande på växthuseffekten. Det effektiva och framgångsrika arbetet med att minska utsläppen av sot och svavel resulterar alltså i att uppvärmningen av jorden går allt snabbare. Så om vi ska elda fossila bränslen bör vi elda sådana bränslen som ger större utsläpp av svavelhaltiga partiklar såväl som andra partiklar. Något som ger oss sjukdomar, ett kortare liv och försurning av naturen med mera. Sämre miljö, men bättre klimat.

Samtidigt är naturligtvis det bästa att sluta elda fossila bränslen helt och hållet. I Sverige är det numera i stort sett bara i biltrafiken, sjöfarten och flyget som fossila bränslen används. Utsläppen måste därför minskas där. Tåg ska gynnas på flygets och lastbilstrafikens bekostnad, sjöfarten som ger små utsläpp i förhållande till transporterad mängd gods bör också gynnas i förhållande till flyg och biltrafik.

Samhället bör satsa på järnvägar och sjöfart och se till att bil- och flygtrafiken minskar. Och kanske borde vi minska kraven på ”rent” bränsle i sjöfarten. För en effekt av det är att utsläppen flyttats från luften till havet som förgiftas.

Läs mer om bilism