Anmälda islamofobiska hatbrott hösten 2023 – ökning

Av de hatbrottsmarkerade anmälningar som inkom mellan 7 oktober och 31 december 2023 identifierades 62 anmälningar med ett islamofobiskt motiv. Det är något fler anmälda islamofobiska hatbrott jämfört med motsvarande period 2022 då 50 anmälningar med ett sådant motiv identifierades. En ökning framgår i polisregionerna Bergslagen, Stockholm, Syd, Väst och Öst, medan något färre anmälningar identifierades i polisregion Mitt, Nord jämfört med motsvarande period 2022.

Flest brott med islamofobiska motiv anmäldes i början av perioden

Antalet hatbrottsmarkerade anmälningar med islamofobiska motiv varierar under perioden. Nivån var högst under de första tre veckorna efter attacken den 7 oktober, då sammanlagt 28 anmälningar med ett sådant motiv kunde identifieras. Därefter varierar antalet anmälningar mellan 1 och 7 per vecka. Under motsvarande tre veckor 2022 identifierades 15 hatbrottsmarkerade anmälningar med islamofobiska motiv.

Det vanligaste islamofobiska brottet var hets mot folkgrupp som utgjorde 40% av antalet islamofobiska hat brott under den undersökta perioden. Det är en kraftig ökning. De vanligaste brotten därefter var ofredande och olaga hot. Sammantaget förefaller det som om de islamofobiska hatbrotten består av allvarligare brott än de antisemitiska hatbrotten där skadegörelse är det näst vanligaste efter hets mot folkgrupp.

Samtidigt har de antisemitiska hatbrotten ökat kraftigt i antal på ett sätt som inte gäller de islamofobiska hatbrotten. De islamofobiska brotten har tidigare fler men så var det inte under hösten 2023.

Större andel digitala brott under hösten 2023

Anmälningar som skett i digitala miljöer utgjorde en betydligt större andel under hösten 2023 jämfört med 2022. Av de anmälningar med islamofobiska motiv som identifierades hösten 2023 avsåg 40 procent brott som skett i olika typer av digitala miljöer. Motsvarande andel hösten 2022 var 8 procent, och för helåret 2022 var den 13 procent. En majoritet av dessa anmälningar avser hets mot folkgrupp som skett på olika chattforum eller som inlägg på sociala medier.

Läs mer:

 

Ett svar på “Anmälda islamofobiska hatbrott hösten 2023 – ökning”

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.