Anmälda islamofobiska hatbrott hösten 2023 – ökning

Av de hatbrottsmarkerade anmälningar som inkom mellan 7 oktober och 31 december 2023 identifierades 62 anmälningar med ett islamofobiskt motiv. Det är något fler anmälda islamofobiska hatbrott jämfört med motsvarande period 2022 då 50 anmälningar med ett sådant motiv identifierades. Läs mer…

Anmälda antisemitiska hatbrott hösten 2023 – kraftig ökning

Under perioden 7 oktober till 31 december 2023 identifierade Brå totalt 110 hatbrott med antisemitiska motiv.  Det visar ny statistik från Brå. Siffrorna visar en kraftig ökning av antalet anmälda antisemitiska hatbrott. Det är närmare fem gånger så många som motsvarande period året innan.. Läs mer…

Hatbrott i Oslo – 2 döda och 21 skadade

På midsommarnatten strax efter klockan ett på natten öppnade en man eld mot två krogar som är kända för att ha många gaypersoner bland besökarna. Krogarna heter London pub respektive Per på Hjørnet. Skytten öppnade först eld mot Per på Hjørnet där två personer dödades och fortsatte sedan skjuta mot London pub. Läs mer…

Nazist dömd fler brott men får inte längre straff

I augusti 2021 utsattes en skola i Eslöv för en s.k. skolattack där en lärare knivhöggs allvarligt och flera lärare och elever hotades. Gärningen motiverades delvis av ett s.k. hatbrottsmotiv då eleven som knivhögg läraren är nazist. Han var maskerad och iklädd något som får liknas vid en stridsmundering och var beväpnad med knivar och pistol liknande föremål. Läs mer…

Det finns inga belägg för att antisemitismen ökar i Sverige

Igår var det den 9 november. Natten mellan den 9 november och 10 november var kulmen på de våldsamma pogromer mot judar, Novemberpogromerna, som genomfördes i Tyskland mellan den 7 och 13 november 1938. Tusentals judiska butiker förstördes och judar dödades, Läs mer…

Sverige är inget rasistiskt land

Den som påstår att Sverige är ett rasistiskt land är ute och cyklar. Det är nämligen inte sant. En falsk nyhet. Dumheter. Adam Cwejman skriver idag om detta i en ledarkrönika i GP: I Eurobarometers mätning över tid uppvisar ingen annan befolkning Läs mer…

Hatbrottsligheten varken ökar eller minskar

I mitten av 1980­-talet sågs en markant ökning av antalet brott med främlings­ fientliga och rasistiska inslag i Sverige. Detta ledde till att lagstiftning om hatbrott infördes på 1990-talet och att statistik började föras. Sen 2013 finns ingen ökning när Läs mer…

Färre anmälda hatbrott under 2016 – mest minskade de antisemitiska hatbrotten

Under 2016 identifierade Brå 6 415 polisanmälningar med hatbrottsmotiv. Det är färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013 och tidigare. Mest minskade antiromska och antisemitiska hatbrott, medan anmälningar kopplat till asylboenden har ökat. Det visar statistikrapporten Läs mer…

Vilka utsätts för hatbrott och vilka begår dem?

Den senaste hatbrottsrapporten publicerad av Brå under 2016 och behandlar läget år 2015 . Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med hatbrottsmotiv vilket innebar ökning jämför med tidigare år. Ökningen kunde till stor del förklaras av ett ökat antal Läs mer…

Vänstern begår inga hatbrott – Lifvendahl snackar skit i TV

Svenska Dagbladets Tove Lifvendahl påstår i en intervju i SVT:s Kulturnyheterna att vänstern begår lika många hatbrott som högerextermister. Eller rättare sagt att hon upplever att det är lika många vänsterförövare som högerextremister bland de som anmäls för hatbrott. Grundpåståendet Läs mer…

Hatbrott inte vanligare men fler anmälningar

Under 2015 identifierade Brå drygt 6 980 polisanmälningar med hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen kan till stor del förklaras av ett ökat antal anmälningar om skadegörelse och klotter med främlingsfientliga motiv. Det visar statistikrapporten Hatbrott 2015 från Brottsförebyggande rådet (Brå). Läs mer…

Terroristdåd ökar fördomar mot muslimer

Anti-muslimska fördomar och hatbrott ökar som en följd av islamistiska terroristattacker, visar en genomgång av nordamerikansk och europeisk forskning gjord vid Jönköping universitet. Men uppmärksammade hatbrott mot muslimer har paradoxala effekter, visar analysen. I en aktuell studie visar Klas Borell, Läs mer…

Hatbrotten kräver omfattande åtgärder

Den 5 augusti presenterades Brå:s hatbrottsrapport ”Hatbrott 2014”. Antalet identifierade hatbrottsanmälningar på grund av sexuell läggning har enligt Brå (Brottsförebyggande Rådet) under 2014 legat på samma nivå som under 2013. Polisanmälda transfobiska brott har ökat. Brå konstaterar även att den Läs mer…

Polisanmälda hatbrott ökar

Under 2014 identifierade Brå cirka 6 270 polisanmälningar med möjliga hatbrottsmotiv, vilket är den högsta nivån hittills. Ökningen gäller alla motiv utom sexuell läggning, där nivån är oförändrad jämfört med 2013. Det visar Hatbrottsstatistiken 2014, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade Läs mer…

Rikspolisstyrelsens förslag till åtgärder på hatbrottsområdet kräver mer resurser

I veckan lanserade Rikspolisstyrelsen rapporten ” Återredovisning av regeringsuppdrag beträffande hatbrott”. I rapporten framkommer det att anmälningsbenägenheten bland utsatta grupper är låg, att hatbrottskompetensen inom polisen måste öka och bemötande bli bättre. RFSL välkomnar Rikspolisstyrelsens rapport och förutsätter nu att Läs mer…

Fixering vid antisemitism ger falsk bild av rasismen i Sverige

Precis på samma sätt som en fixering på flyktingar ger en falsk bild av invandringen till Sverige så ger den fixering på antisemitism som kan ses i media en falsk blid var hur rasismen i Sverige ser ut. Enligt Brå:s Läs mer…

Det är inte farligt att vara jude i Sverige

Mona Sahlin är en oseriös politiker. Dessutom en klar lögnare när hon påstår att det är farligt att vara jude i Sverige. Påståendet är helt enkelt inte sant. Det är bedrövligt att ett sådan människa ska vara regeringens samordnare mot våldsbejakande Läs mer…