Bekämpa bedrägerier – nya åtgärder från bankerna

Bankerna har presenterat nya åtgärder för att bekämpa bedrägerier i samband med ett möte med regeringen och polisen. Det vill försvåra för bedragare som exempelvis inriktar sig mot äldre.

– Bankerna har gjort stora satsningar inom det brottsförebyggande arbetet de senaste åren, men med det växande antalet bedrägerier behöver arbetet stärkas ytterligare. Från branschen presenterar vi nu en mängd gemensamma åtgärder för att öka tryggheten för kunderna och för att förhindra de kriminellas möjligheter att utnyttja det finansiella systemet, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg i ett pressmeddelande.

Bankerna vill bland annat att det ska vara möjligt att införa tidsfördröjningar för vissa transaktioner. Dessutom vill de sätta beloppsgränser för betalningar och göra ändringar i dessa på ett säkert sätt. Kunderna kan också erbjudas extra kontroll vid betalningar. Exempelvis genom notifiering som upplyser kunden om transaktionen. Eller så måste transaktionen godkännas av en för kunden betrodd person innan den går igenom.

Hur åtgärderna ska utformas och när de ska implementeras mer exakt i en enskild bank beror på bankens specifika förutsättningar, exempelvis avseende produktutbud och kundstruktur. Genomförandet har redan påbörjats och sker successivt. Åtgärderna har utformats i dialog med polisen och kommer att följas upp inom Bankföreningen.

Försvåra för bedragare

Vidare ska kriminellas möjligheter att använda bankernas produkter begränsas eller stängas helt. Bankerna ska till exempel kunna blockera användningen av Swish och BankID för bedragare och penningmålvakter mer effektivt. Jag antar att det handlar om personer som dömts för sådana brott. Bankerna menar att det ger dem större möjligheter att kunna stoppa bedrägerier och penningmålvakter.

Förutsättningarna kommer att förbättras ytterligare när bedrägerier kan anmälas digitalt hos polisen. Då blir det möjligt för bankerna att snabbt dela information om penningmålvakter och bygga upp ett heltäckande målvaktsregister. Steg i denna riktning har redan tagits.

Bankföreningen har under de senaste åren gjort ett dussintal framställningar till regeringen med förslag på lag- och regeländringar om åtgärder mot penningtvätt och bedrägerier. Ett viktigt förslag är bland annat att det måste bli möjligt att förhindra att bedragare kan använda en banks telefonnummer, så kallad spoofing.

Många förslag

Många av förslagen handlar även om att banker och myndigheter ska kunna dela information och samarbeta med varandra på ett mer effektivt sätt. Flera av förslagen har redan genomförts eller är på väg att genomföras.

– Från bankernas sida gör man allt man kan för att förhindra att fler människor utsätts. Men det krävs gemensamma insatser av hela samhället. Den ökade brottsligheten och de bedrägerier som följer i dess spår är ett stort samhällsproblem som bankerna inte kan stoppa på egen hand. Vi behöver stärka många delar av samhället för att kunna förebygga och bekämpa bedrägerier mer effektivt. Regeringen, brottsbekämpande myndigheter, telekombolag och banker är alla viktiga i detta arbete, säger Hans Lindberg.

Polismyndigheten har i mötena framhållit prioriterade åtgärder och bankerna har utifrån de dialogerna tagit fram ett åtgärdspaket. Syftet har varit att snabbt få till åtgärder som minskar risken att utsättas för bedrägerier.

– Vi är överens om att de åtgärder som bankerna nu presenterar kan minska sårbarheter som utnyttjas vid bedrägerier, säger Tobias Bergkvist i ett pressmeddelande. Han är chef för utredningsenheten på Noa. Åtgärdspaketet kommer också följas upp av polisen i samverkan med bankerna.

Stor inkomstkälla för den organiserade brottsligheten

– Vi följer upp och analyserar effekterna av åtgärdspaketet noggrant. De kriminellas tillvägagångssätt förändras ständigt och där kan vi hjälpa bankerna att anpassa åtgärderna så de ger önskad effekt, säger Tobias Bergkvist.

Antalet anmälningar om bedrägerier har legat på en hög nivå de senaste åren. Förra året anmäldes 238 000 bedrägeribrott. Bedrägerier är samtidigt en av den organiserade brottslighetens största inkomstkällor. Polismyndighetens nationella bedrägericentrum uppskattar brottsvinsterna för bedrägerier till cirka 7,5 miljarder kronor för 2023.

– Polisen arbetar med en rad initiativ för att stävja bedrägerier och bankernas åtgärdspaket är ett steg på vägen för att skydda medborgarna. Bankernas tjänster är centrala för brottsbekämpningen eftersom utformningen av dem kan stärka skyddet mot gärningspersonerna. Vi behöver hjälpas åt för att förhindra och begränsa möjligheterna för dem, säger Tobias Bergkvist.

Parallellt arbete för att motverka bedrägeribrott

Polismyndigheten arbetar parallellt med andra delar för att motverka bedrägeribrotten, exempelvis:

  • Utveckling av utredning av bedrägerianmälningar för att avbryta brottsserier med brottsaktiva gärningspersoner.
  • Dialoger med bolag som har produkter eller tjänster på nätet och som används vid bedrägerier eller den efterföljande penningtvätten.
  • Informationsspridning om aktuella brottstrender och hur man skyddar sig mot dem.
  • Integrerad bekämpning av den kriminella ekonomin i bekämpningen av organiserad brottslighet.

I det brottsförebyggande arbetet finns flera aktörer som kan stärka sin del.

– Vi för exempelvis dialog med telekombranschen som kan bidra till att göra det svårare att utföra telefonbedrägerier, säger Tobias Bergkvist.

Läs mer:

Kommentera gärna med hjälp av ett Mastodonkonto

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.