Dödligt våld i Sverige sedan 1960

Två av tre fall av dödligt våld i Sverige sker inte i kriminell miljö. Jämfört med Europa i stort, ligger Sverige på en högre nivå gällande dödligt våld mot unga män. Däremot på en lägre nivå avseende dödligt våld mot kvinnor inom familjen. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Dödligt våld

Idag är det dödliga våldet betydligt högre än för tio år sen. Orsaken är ökningen av det dödliga våldet mot unga män i gängmiljöer. Ett våld som främst sker med skjutvapen. Men fortfarande är det dödliga våldet läger än på 1970-talet och klart lägre än på 1980-talet och 1990-talet i förhållande till befolkningens storlek.

Idag finns det tre kategorier som dominerar bland våldshändelser med dödlig utgång i Sverige:

 • Det är dödligt våld i kriminell miljö.
 • Dödligt våld inom familjen (inklusive partnervåld).
 • Dödligt våld i samband med spontanbråk och olika dispyter.
Gängvåld

Dödligt våld i kriminell miljö har ökat i nära två decennier. Under 2018–2021 har kommit att utgöra den största kategorin (ca 34 procent). Men samtidigt sker två av tre fall av dödligt våld i andra sammanhang.

– En nästan lika stor kategori som dödligt våld i kriminell miljö är olika typer av spontana bråk och dispyter med dödlig utgång. Det kan uppstå till exempel i missbrukarkretsar men det kan också handla om konflikter kopplade till alkohol och nöjeslivet, ungdomsvåld eller svartsjukegräl. Omkring en fjärdedel är dödligt våld inom familjen, och då ingår även partnervåld i den kategorin, säger Klara Hradilova Selin i ett pressmeddelande. Hon är utredare på Brå.

Dödligt våld mot unga män, 15–29 år, har ökat markant de senaste 20 åren. Ökningen kan huvudsakligen kopplas till dödsskjutningar i kriminell miljö. Nivån är idag betydligt högre i Sverige än för Europa i stort. I Sverige var det 42 avlidna per miljon invånare år 2021. Detta ska jämföras med 28 avlidna i samma grupp per miljon invånare i Europa.

Partnervåld

Sex av tio kvinnor, som i Sverige blev offer för dödligt våld 2018 – 2021, dödades av sin nuvarande eller tidigare partner. Samtidigt är nivån lägre i Sverige när det kommer till dödligt våld mot kvinnor inom familjen, jämfört med Europa i stort. 2,9 avlidna i Sverige respektive 6 avlidna i Europa. Detta räknat per miljon invånare år 2021.

Tidigare gick det att konstatera att medan dödligt våld i kriminell miljö har ökat i Sverige fortsatte övriga kategorier av dödligt våld att minska. Dödligt partnervåld minskade under andra hälften av 00-talet men låg på en stabil nivå under 2010-talet. Under mitten av 2010-talet noteras även en viss uppgång i dödligt våld i samband med spontanbråk och dispyter. Därefter har det varit en stabilt högre nivå.

4 svar på “Dödligt våld i Sverige sedan 1960”

 1. Även om de tre kategorier du nämner är dominerande finns åtminstone tre ytterligare kategorier vilka skiljer sig från de övriga även om de inte är alldeles vanliga.

  En kategori utgörs av mord där syftet är ekonomisk vinning. Det kan röra sig om rånmord, rån som gått snett eller fall där mördaren på olika sätt kan tillskansa sig ekonomiska fördelar som ett resultat av mordet. Även mord som syftar till att undanröja bevis kan vi räkna till denna kategori, ett exempel är de uppmärksammade mordbränderna i Jönköpingstrakten för några år sedan. Här handlar det om brott begångna av skrupelfria personer som ibland kommer ur kriminella miljöer men också om personer av Dr Jekyll – Mr Hyde karaktär, som inte alls behöver ha ett ursprung i en kriminell miljö.

  En annan kategori utgörs av sexualmord, antingen våldtäkter som på olika sätt gått snett eller planerade lustmord. I vårt land har vi av någon anledning varit näst intill förskonade från lustmord medan det är vanligare i en del andra länder. Här finns spektakulära exempel i kriminalhistorien som innefattar personer av karaktären Ted Bundy. I grunden kan vi anta att dessa brott i huvudsak begås av människor med tämligen grava personlighetsstörningar eller psykisk sjukdom. Vad jag förstår kan 1-2 procent av morden hänföras till denna kategori, d.v.s något eller några fall om året.

  En tredje kategori, inte heller den särskilt vanlig, utgörs av politiskt betingade mord som väl kan ses som ett slag av terrorism. Dådet på Drottninggatan 2017 utgör ett av de tragiska exemplen.

  Det som är oerhört viktig att ha klar för sig är att de olika kategorierna i princip är icke-korrelerade till varandra om vi ser till orsakssamband. Detta innebär att statistiken där olika kategorier adderas till varandra inte är särdeles intressant.

  Varje kategori måste studeras för sig och här kommer vi inte ifrån att det så kallade ”gängmiljövåldet” etablerats på ett mer dominerande sätt. I grunden handlar det om konflikter mellan kriminella konstellationer av inte alldeles moget slag. Här har ökningen tveklöst varit signifikant under den senaste 10-års perioden och det är uppenbart att en ny ”kultur” att lösa konflikter, med drag av klassiska vendettor, utvecklats. Denna kategori måste adresseras separat och får ”medelvärdesbildas” bort genom att sammanblandas med andra kategorier.

Kommentarer är stängda.