Valdeltagandet förklarar framgångarna för V och MP

Enligt vallokalsundersökningen som SVT och Göteborgs universitet genomförde kan vänsterns och miljöpartiets framgångar förklaras med valdeltagandet och att S-väljare röstade på framförallt MP i EU-valet. Dvs många väljare som röstade på MP i EU-valet har i undersökningen uppgett att de skulle ha röstat på S i ett riksdagsval. Valdeltagandet förklarar framgångarna för V och MP helt enkelt.

Valdeltagande

Det var enligt valmyndighetens statistik också ett högt valdeltagande i medelklassområden där V och MP har störst andel av rösterna. I kontrast till detta var det lågt valdeltagande i arbetarområden och mycket lågt i invandrartäta områden. Det är normalt något som missgynnar Socialdemokraterna men som troligen också missgynnar Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

I många arbetarområden i Göteborg som jag studerat närmare tyder valresultaten dock på att Vänsterpartiets väljare haft ett högt valdeltagande i dessa områden. Det gäller både invandrartäta områden såväl som vita arbetarklassområden. Vänsterpartiet har blivit större än Socialdemokraterna i många områden där S brukar vara det största partiet. Miljöpartiet har i allmänhet få väljare i arbetarområden.

Partiet Nyans fick väldigt lite röster i valet och det är troligt att personer med inflytande i Hjällbo som tidigare uppmanat till en röst på Nyans i Hjällbo nu istället uppmanade till en röst på Vänsterpartiet som blivit största parti i de flesta valdistrikt i stadsdelen. Förmodligen har det varit likadant i andra invandrartäta stadsdelar.

Vänsterpartiets väljare i EU-valet skulle också ha röstat på dem i ett riksdagsval och de höga siffrorna tyder på att Vänsterpartiets väljare i stora utsträckning gick till valurnorna.

Överklassen

I överklassområden i Göteborg ser det ut som om valdeltagandet minskat någon mot vad som är normalt. Överklassområden brukar ha högre valdeltagande än medelklassområden men så har inte varit fallet denna gång. Dessutom har väljare som ett vanligt val skulle ha röstat på Moderaterna istället röstat på Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Bland sina kärnväljare i Göteborgs skärgård har KD dock minskat rejält.

Opinionen

Det finns egentligen ingenting som tyder på en större förändring i den svenska opinionen. Trots det har många tyckare på vänsterkanten triumferande utropat det och analyserat valet som om det handlade om en kantring i opinionen. Den bilden är som jag ser det helt felaktig. Men i Danmark och Finland kan resultaten tyda på en mer varaktig förändring i opinionen med en ökning för vänstern och minskning för extremhögern.

Läs mer:

Ett svar på “Valdeltagandet förklarar framgångarna för V och MP”

 1. Valet till EU-parlamentet har aldrig varit någon särskilt relevant spegel av opinionsläget ur ett svenskt riksdagsperspektiv. Om detta talar SCB’s senaste väljarundersökning (https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0201__ME0201A/Vid10/) sitt mycket tydliga språk. Av “trenderna” i EU-valet syns inte minsta spår. Med tanke på att denna skillnad är en normalitet är det märkligt att långtgående slutsatser, som nu faller platt till marken, dragits även av personer som borde veta bättre. Bland det farligaste som finns i arbetet att bygga opinioner är att låta sig invaggas i falsk trygghet. Uppvaknandet brukar då bli tämligen smärtsamt.

  Visst kan vi unna de som gjorde ett bra val att fira men det blir ändå lite märkligt då parlamentet är en europeisk institution som har att avgöra europeiska frågor. På miljöpartiets valvaka stod glädjen högt i tak och företrädare som intervjuades lät på något sätt påskina att nu kommer inflytandet att öka, vän av ordning kan då påminna sig om att antalet mandat inte ökade det förblev tre. Det som ingen var riktigt intresserad av att kommentera var att miljöpartiets gruppering i parlamentet näst intill förlorade en tredjedel av mandaten. Detta innebär med naturlighet att miljöpartiets inflytande väsentligt kommer att minska. Detta är en verklighet partiet kommer att tvingas inse. Till detta kommer att ”kräftgången” i den svenska riksdagsvalsopinionen fortsätter.

  Den vallokalsundersökning du refererar till och de slutsatser du drar av denna är högst relevanta. Vad det handlar om är som sagt valdeltagande samt trohet gentemot det parti man röstar med i riksdagsval.

  Valdeltagandet tror jag bottnar i tre faktorer:

  En faktor utgörs av de frågor som får fokus, här utgjorde ändå klimatet en betydande del. Ett annat ämne som fick fokus var Palestinafrågan trots att parlamentets inflytande på utrikespolitik här högst begränsad. Däremot är det min subjektiva uppfattning att frågor som migration och kriminalitet fick mindre fokus än väntat.

  En annan faktor handlar om huvudkandidaternas förmåga att entusiasmera och att väcka intresse. I detta skulle jag påstå att såväl Sjöstedt som Bah Kunke stod i en klass för sig i tämligen stor kontrast till de som detta avseende gjorde sämst ifrån sig, vilka i mitt tycke var Fritzon och Weimers.

  En tredje faktor är valets funktion som missnöjesyttring mot sittande regering. Borgerliga väljare som i riksdagsvalet troget kommer att lägga sina röster på sina respektive partier avstår från EU-valet. Detta skulle också kunna bero på att det finns en mer luttrad inställning till parlamentets faktiska betydelse. Fortfarande är det så att makten av stor betydelse ligger i ministermötena.

Kommentarer är stängda.