V och MP godkände chat control – inget misstag

VänsterpartietEmanuel Karlsten avslöjade att Vänsterpartiet och Miljöpartiet klantade sig när det gäller beslutet om avlyssningsförslaget Chat control i justitieutskottet. Det var ett bra avslöjande som jag återpublicerat här. Men Karlsten gör hela tiden ett grundläggande fel. Han påstår att det var en omröstning i utskottet men så var vad jag förstår inte fallet. Men det var heller inget misstag när V och MP godkände chat control.

Genom att Karlsten påstår att det var en omröstning påstår han också att Vänsterpartiet röstade ja. På det sättet framställer han vänsterpartiets agerande på utskottsmötet som värre och mer klandervärt än det faktiskt var.

Men faktum är att det inte skedde en omröstning och därför har Vänsterpartiet inte röstat ja men inte heller röstat nej. Det samma gäller Miljöpartiet. Samtidigt har Vänsterpartiets ledamot i utskottet, Gudrun Nordborg, agerat mycket märkligt enligt vad Karlsten fått fram:

I protokollet från mötet redogörs för hur statssekreterare Mikael Kullberg presenterar förslaget. Förslaget hade skickats ut som underlag inför mötet, säger en av de närvarande ledamöterna. Ledamöterna fick sedan ställa sedan frågor om förslaget och redogöra för sin hållning. Vänsterpartiet begär ajournering för att överlägga. Sverigedemokraterna och Centerpartiet är kritiska till förslaget och innan Vänsterpartiets ledamot Gudrun Nordborg lämnar för överläggning påminner Sverigedemokraterna om att partiet tidigare haft en kritisk hållning i frågan. Nordberg går undan, överlägger med sin suppleant, Lotta Johnsson Fornarve. När de kommer tillbaka meddelar de att förslaget är balanserat och att partiet ställer sig bakom det.

Med tanke på formuleringarna i protokollet så har Gudrun Nordborg inte alls gjort något misstag när hon inte anmälde en avvikande uppfattning vilket hon själv påstått på facebook. Enligt henne var det en miss. Men enligt protokollet var det inte det. Hon har i övrigt uttalat sig mycket lite om ärendet och bara hävdat av V inte ändrat sig.

Nordborgs uttalanden om ärendet kom först efter en omfattande offentlig diskussion på nätet. I diskussionen har framförallt Ilona Szatmári Waldau, Håkan Svenneling, Daniel Riazat och Lorena Vargas Delgado vari aktiva. De är alla ledamöter eller suppleanter i riksdagens EU-nämnd och har från start hävdat att V inte ändrat sin uppfattning. I så fall har Nordborg gått emot partiets linje i denna principiellt viktiga fråga. Det är allvarligt att en ledamot ihop med en suppleant kan agera så oansvarigt.

Men Karlsten går dock till överdrift när han hävdar att V röstat för chat control. Dessutom ska vi veta att även om Nordborg sagt nej hade förslaget gått igenom i justitieutskottet. Så det är inte nåt katastrofalt agerande. Däremot är det allt annat än förtroendeingivande och borde leda till att Gudrung Nordborg byts ut i justitieutskottet.

Miljöpartiet

När det gäller Miljöpartiet är det bevisat att det hela inte var ett misstag. Rasmus Ling har i interna diskussioner försvarat att han inte anmält avvikande ståndpunkt och har försvarat förslaget som det röstades. Andra miljöpartister har försökt minimera skadorna genom att hävda att det var ett misstag. Men det var det inte. Även hans agerande borde leda till att han byts ut.

PS. Beslutet i justitieutskottet handlade om regeringen förhandlingsmandat i frågan. Ärendet har inte varit uppe i EU-nämnden. Men allt lutar åt att Sverige godkänner det belgiska avlyssningsförslaget om chat control i ministerrådet där det med stor sannolikhet kommer att gå igenom. För den som vill stoppa förslaget återstår då bara ett bekämpa det i EU-parlamentet för de ska också rösta om det.

 

 

Ett svar på “V och MP godkände chat control – inget misstag”

  1. Det spela föga roll huruvida det var en omröstning eller inte, det är i sammanhanget tämligen ointressant. Vad det vittnar om är snarare ett ointresse för frågan. Om Vänsterpartiet och Miljöpartiet haft ett verkligt intresse hade de precis som Sverigedemokraterna och Centerpartiet markerat sitt motstånd.

    Chat Control, en helt grundläggande fråga för skyddet av integriteten, är helt enkelt inte så viktigt för vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. hade det varit viktigt hade partierna säkerställt att representanterna i justitieutskottet agerat på ett annat sätt. Om frågan varit uppe i respektive partiers riksdagsgrupper framgår inte men med tanke på utfallet kan det kanske betvivlas.

    Då partierna helt uppenbart inte haft fokus på frågan känns det fel att skylla på respektive ledamöter i justitieutskottet.

    Opinionsbildning handlar tydlighet och inte om mjäkighet och maken till mjäkigt beteende hos Vänsterpartiet och Miljöpartiet får man leta efter. Ett bottennapp av sällan skådat slag …

Kommentarer är stängda.