Snabbspår har effektiviserat utredning av relationsbrott

En ny arbetsmetod för att effektivisera handläggningstiden av relationsbrott har införts på Malmöpolisens sektion för utredning av brott i nära relation. Sedan starten av det så kallade Snabbspåret har man redan sett goda resultat. Genom att dela upp ärenden baserat Läs mer…

Vi måste kunna diskutera utan att okunniga kommer med falska uppgifter

Hanna Hellquist, en krönikör i DN, tror att hon vet sanningen om våld i nära relationer. Det är mycket vanligare att kvinnor utsätts för övergrepp och våld i nära relationer menar hon och hänvisar till en siffra från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Läs mer…

Brott i nära relation –  lika mellan könen men grövre mot kvinnor

Kvinnor och män är lika utsatta för brott i nära relationer. Men kvinnor utsätts oftare för grövre upprepat våld, och är oftare i behov av vård med anledning av grov misshandel. Det framkommer i en ny kartläggning som Brottsförebyggande rådet Läs mer…

Kartläggning av dödligt våld mot kvinnor

I anslutning till Nationella Brottsofferveckan 2013 presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av polisanmälda fall av dödligt våld mot kvinnor i Sverige 2010-2011. – Resultatet visar att det i hälften av de fall som granskats funnits förutsättningar för ett Läs mer…