Våld mot kvinnor i de kriminella gängen

Media har en tid nu gjort en stor sak av att flera kvinnor har åkt fast för att ha hanterat stora mängder narkotika och för att sköta penningtvätt. Dessa kvinnor har i allmänhet varit lagerhållare och transportörer. Media har gärna framställt det som om gängen numera består av en stor andel kvinnor. Så är det dock inte. Läs mer…

Kvinnliga knarkkurirer och kriminella gäng

Det är ovanligt att kvinnor begår grova brott och mycket ovanligt att kvinnor ingår i kriminella nätverk och gäng. Men det förekommer. Det förekommer också att enstaka kvinnor är ledande i kriminella gäng. Vanligast är dock att de förekommer som kurirer som transporterar eller smugglar narkotika. Läs mer…

Flickor lyckas alltid bättre

Det är inget specifikt för fattiga förorter utan det ser likadant ut i alla samhällslager, alla typer av bostadsorter med mera. Flickor lyckas bättre i dagens samhälle. De är bättre i skolan och har bättre utbildning. Det gäller inte bara fattiga förorter. Unga kvinnor flyttar bort från platser där det inte finns några jobb. Läs mer…

Mäns våld är inte på något sätt det största hotet mot kvinnors liv och hälsa

I en krönika i ETC påstår Lotta Lindqvist att mäns våld är det största enskilda hotet mot kvinnors liv och hälsa. Det är ett totalt falskt påstående. Våld är inte ens en av de 10 största anledningarna till att kvinnor dör. Läs mer…

Genus och prekariat i arbetarlitteraturen

Vänsterpartiets Flamman är en av de publikationer där det ganska ofta skrivs om den samtida arbetarlitteraturen. Exempelvis Anna Remmets recension av romanen Handens rörelser av Felicia Stenroth. Läs mer…

Serierna var kulturens och empatins död

När jag var liten så utgjorde serier och TV-mediet kulturens död. Människor skulle bli oempatiska om det bara lästa serier och tittade på TV. Kulturskribenter förfasade sig. Läskunnigheten skulle minska och människor bli okänsliga och obehagliga. Det var naturligtvis dumheter. Läs mer…

Det är klart att kvinnor på vissa sätt är bättre människor

I en intervju i DN hävdar författaren Maja Lundgren att kvinnor inte på något sätt är bättre människor. Hon säger vidare att hon är skeptisk till feminism och till #metoo. Mycket av det hon säger är trovärdigt och helt rimligt. Läs mer…

Arbetarklassen domineras inte av kvinnor

En populär föreställning i delar av vänstern är att den svenska arbetarklassen domineras av kvinnor och invandrare. Enligt en rapport och klassanalys från Katalys är detta påstående inte korrekt. Andelen kvinnor i arbetarklassen ökade enligt rapporten när den offentliga sektorn Läs mer…

Vilka utsätts för sexualbrott?

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppgav 1,7 procent av befolkningen (16–79 år) att de utsatts för sexualbrott under 2015, vilket motsvarar cirka 129 000 personer. Det är en ökning jämfört med 2014, då 1,0 procent uppgav att de hade blivit Läs mer…

Tedrickande förändrar kvinnors gener

Tedrickande ger förändringar i generna hos kvinnor – men inte hos män. En studie vid Uppsala universitet visar att tedrickandet leder till epigenetiska förändringar i gener som är inblandade i cancer och östrogenmetabolism. Epigenetiska förändringar är kemiska modifieringar av DNA:t Läs mer…

När nyhetsmedia får välja är experten en man

Knappt 3 av 10 personer som uttalar sig i gammelmedias nyheter är kvinnor. Inte ens 1 av 10 har utomnordisk bakgrund. Detta trots att verkligheten ser helt annorlunda ut. Det visar Rättviseförmedlingens rapport Rättvisaren. I dag har 19 procent av Läs mer…

Största invandringsgrupperna 2015

Under år 2015 invandrade 134 240 personer, fördelat på 60 641 kvinnor och 73 599 män. Det är en ökning med 7 274 personer jämfört med året innan. Männen är fler än kvinnorna i majoriteten av åldersklasserna. I detta ingår inte den stora ökningen av antalet asylsökande Läs mer…

Vi måste kunna diskutera utan att okunniga kommer med falska uppgifter

Hanna Hellquist, en krönikör i DN, tror att hon vet sanningen om våld i nära relationer. Det är mycket vanligare att kvinnor utsätts för övergrepp och våld i nära relationer menar hon och hänvisar till en siffra från Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Läs mer…

Arbetarklassen består inte av invandrare och handikappade

I en artikel i ETC påstår tre företrädare för Feministiskt Initiativ (F!), Julia Bahner, Sissela Nordling Blanco och Katerin Mendez, att den svenska arbetarklassen framförallt består av kvinnor, ”rasifierade” personer och personer med funktionshinder. Påståendet är i sin helhet en lögn. Läs mer…